PDF PDF Print

Vieren

Concordantie op het Liedboek 2013

Concordantie op het Liedboek 2013In deze concordantie zijn alleen Nederlandstalige liederen opgenomen. Liederen in het Latijn, Engels of Duits zijn dus niet opgenomen. Weggelaten zijn namen, persoonlijke voornaamwoorden als ik, mij, ons, tussenwerpsels en voegwoorden, namen van personen, landen en streken, hulpwerkwoorden als hebben, zijn, worden en zullen. Ook op muziek gezette ... Lees verder>>

En druppel jou - Gebedenboekje

Recent is verschenen een boekje met ruim 50 gebeden, door de Raad van Kerken in Nederland samengesteld in samenwerking met EA/EZA. ... lees verder>>

Meepraten over eucharistie/avondmaal

De Raad van Kerken heeft diverse mensen benaderd om groepen in hun kerk een vragenlijst over de beleving van eucharistie en ... lees verder>>
     
Woorden
4/5 mei
Herdenken
materialen
Oecumenisch
leesrooster
 Eenstemmig
Liederenlijst
          


Lees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan