Provincies

Begintijd 8 december 2017 16:00

Eindtijd 8 december 2017 20:30

Ontmoeting met provinciale raden van kerken, oecumenische organisaties. Op de agenda staat de uitwisseling van de programma's en een toespitsing op de gemeenteraadsverkiezing en de vierde levensfase. Plaats: Koningin Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. Opgave: rvk@raadvankerken.nl Bezoekers krijgen een broodje aangeboden en de bijeenkomst wordt afgesloten met een korte vesper.

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan