Provincies alert op verkiezing

Diverse provinciale raden van kerken haken in op de gemeenteraads- verkiezingen die in 2018 worden gehouden. In Friesland heeft de arme kant van Friesland een brief gestuurd aan gemeenten met aandachtspunten waar ze aandacht aan kunnen besteden. In Zuid-Holland zijn er intensieve contacten met politieke partijen, er is belangstelling voor thema’s als schuldhulpmaatje en voedselbank. In Zeeland werd al eerde de brochure uitgebracht ‘Gratis Geld: naar het einde van armoede, een voorstel’.

De gemeenteraadsverkiezingen vormde één van de thema’s tijdens de ontmoeting van de provinciale raden met de landelijke raad vrijdag 10 december in Amersfoort. De ontmoeting was geanimeerd, nuttig en inspirerend. Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die verkiezingen zijn belangrijker nog dan in het verleden, omdat enkele taken van de centrale overheid zijn overgeheveld naar de plaatselijke gemeente. In de bijlage enkele artikelen die rond 1 februari in een bulletin staan. Ter vergadering een brainstorm op mogelijkheden voor de regionale raden van kerken en andere geledingen om het thema stimulerend aan de orde te stellen.

Vierde levensfase

Als tweede inhoudelijk thema kwam de vierde levensfase aan de orde. De vierde levensfase (voltooid leven) is een belangrijk thema voor de Raad. Een delegatie van de Raad heeft in dat kader op 29 november een werkbezoek gebracht aan een zorginstelling in Hilversum. Er komt in 2018 een publicatie over. Ter vergadering een verkenning rond thema’s als: Is zo’n werkbezoek iets waar de regio ook mee kan werken? Is er op regionaal niveau een uitwisseling van pastores rond thema’s als ‘vierde levensfase’? In hoeverre spreekt men in de regio over dit soort zaken met politiek en instellingen?

De provincie Limburg houdt op 20 april een grensoverschrijdende euregionale conferentie over het thema op verzoek van de geestelijke verzorgers. De raad van kerken Vlissingen heeft de laatste maandag in januari een nieuwjaarsreceptie, waarbij een inleidend gesprek over de vierde levensfase zal plaatsvinden.

Provincies

Tijdens het gesprek kwamen uitvoerig de initiatieven aan de orde die in de verschillende provincies worden uitgevoerd. Een willekeurig doorkijkje: De provinciale Raad in Limburg heeft het 50 jarig jubileum gevierd. De provincie Zeeland kijkt met plezier terug op de goede bijeenkomsten in het Lutherjaar. Zuid-Holland noemde onder meer het belang van de samenwerking met de migrantenkerken. Overijssel maakt zich onder meer op voor de finale van de inventarisatie van de moderne devotie. Noord-Holland is bezig een werkbezoek te organiseren naar de marine in Den Helder. Friesland trekt hard aan het thema ‘Pelgrimage van gerechtigheid en vrede’. In september vond er een ‘walk of peace’ plaatst naar de armste wijk van Leeuwarden.

Volgend jaar

Het is de bedoeling ook volgend jaar de tweede vrijdag van december een ontmoeting te hebben. Als thema is al aangedragen de aandacht voor de geestelijke verzorging. 

Foto’s:
1. Joop Albers (Noord-Holland) spreekt Margarithe Veen (Friesland) toe
2. Gezamenlijke lunch
3. Teun-Jan Tabak in gesprek met Mink de Vries (Overijssel)