Duurzaam en groen

Wereldgebedsdag

Op 5 maart is het Wereldgebedsdag. Thema dit jaar is 'Rotsvast'. Het materiaal is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Vanutu. Centrale Bijbeltekst is Matteüs 7:24-27 - Building on a strong fundation. >>

Het Groene Normaal

In het boek ‘Het Groene Normaal’ vertellen tien christenen hoe zij duurzaamheid handen en voeten geven in hun dagelijks leven. Hun geloof is daarbij niet alleen hun belangrijkste inspiratiebron, maar het geeft ze ook hoop en vertrouwen. >>

Aandacht voor de schepping

Tussen 1 september en 4 oktober wordt de periode van de schepping gehouden. Miljoenen christenen wereldwijd staan in deze periode stil bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. In veel kerken wordt extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. >>