Bloemen voor Moeder Aarde

Ter gelegenheid van dertig jaar symbolisch bloemschikken, thuis en in kerken, is een nieuwe brochure verschenen van Tini Brugge en anderen. Ook de voorbeelden en creaties in deze uitgave ademen mee met de seizoenen.

Vele jaren heeft Tini Brugge, samen met anderen, de schoonheid van de natuur zichtbaar willen maken in de liturgie. Haar streven is te schikken met milieuvriendelijke technieken en daardoor ‘iets van de hemel op aarde zichtbaar te maken’. Aan haar werk ligt een grote zorg over de uitputting van de aarde ten grondslag; een besef dat vandaag in steeds bredere kringen wordt gedeeld.

In de uitgave zijn verschillende schikkingen te zien bij de feesten van het kerkelijk jaar en de bijzondere momenten in het persoonlijk leven. De voorbeelden worden toegelicht met informatieve, deels meditatieve teksten. 

De nieuwe handreiking met de titel ‘Bloemen voor Moeder Aarde’ werd afgelopen 14 april gepresenteerd op de kavel van de kerken op de Floriade in Almere: de Tiny Church. De gezamenlijke kerken in Almere laten daar zien waar kerken voor staan: oog voor de pracht en kracht van de natuur, Gods schepping, de duurzaamheid van de aarde en zorg voor de ziel van de mens.