Hier materiaal Taizé

Een Nederlandse stuurgroep heeft voor de broeders van Taizé materiaal beschikbaar gesteld ter voorbereiding op de Europese Jongerenontmoeting, die van 28 december 2010 tot 1 januari 2011 in Rotterdam wordt gehouden.

Vragen komen aan de orde als: Wat is Taizé? Wat is de Europese Jongerenontmoeting? En wat kunnen jongeren ermee in hun dagelijks leven? De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken had expliciet om materiaal gevraagd zodat groepen in parochies en gemeenten zich kunnen oriënteren op de Europese Jongerenontmoeting. Dit evenement wordt jaarlijks door de broeders van Taizé georganiseerd, steeds in een ander land van Europa en dit jaar voor het eerst in Rotterdam.

Het gespreksmateriaal is bedoeld voor groepen in en buiten de kerk, als voorbereiding en ook – zo schrijft de stuurgroep – als vervolg op de Jongerenontmoeting. Het materiaal biedt de basis voor zeven bijeenkomsten, waarbij de vierde deelname aan de Jongerenontmoeting is. In de bijeenkomsten wordt kennisgemaakt met (de spiritualiteit van) Taizé door gesprek, viering en verwerkingsopdrachten.

Vooraf

In een woord vooraf wordt gezegd: ‘Dit document geeft richtlijnen voor het houden van een aantal gespreksbijeenkomsten voor groepen jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar. Dit kunnen groepen in de kerk zijn, maar zeker ook daarbuiten zoals op school, thuis, vrienden onder elkaar’. Elke bijeenkomst begint met zingen, bidden en stilte en eindigt weer met zingen. Hiervoor worden suggesties gedaan in het materiaal, evenals voor creatieve verwerkingen aan het eind van elke bijeenkomst. De stuurgroep noemt het belangrijk dat de ruimte waar de groep vergadert rust uitstraalt. ‘Zet wat kaarsen neer en bijvoorbeeld de vriendschapsicoon van Taizé’.

Het gespreksmateriaal is ontwikkeld door de stuurgroep Taizé Rotterdam 2010, die door de broeders van Taizé zelf is ingesteld. Dick Sonneveld (protestants predikant in Spijkenisse) en Irene Versnel (communicatiemedewerkster bij de protestantse dienstenorganisatie) staan als samenstellers onder het materiaal vermeld. De informatie zelf is gebaseerd op de website van Taizé, www.taize.fr/nl, en op lessen voor godsdienst- en levensbeschouwing van Theo Wismans, docent Gelukskunde. Meer informatie over Taizé en de Europese Jongerenontmoeting: www.taizeinnederland.nl.

Voor het materiaal: klik hier; of ga naar de balk ‘Taizé’ boven aan deze website.

Foto’s:
Bord met plaatsnaam in de Franse Bourgonge
Jongeren in de rij voor een eenvoudige maaltijd (mei 2010)