Oecumenische NicolaasvesperDe Raad van Kerken Amsterdam nodigt iedereen uit voor de oecumenische Nicolaasvesper. Dit jaar vindt de viering plaats bij de Deutsch Evangelische Gemeinde aan de Viottatraat 44 (oud-zuid).

De vesper is voorbereid door voorgangers en afgevaardigden van verschillende lidkerken van de Amsterdamse Raad en begint om 16.30 uur.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten; de ontvangende Deutsch Evangelische Gemeinde biedt daarbij Duitse kerstversnaperingen aan.