Materiaal bestellen Week van gebed 2021

Kerken en werkgroepen kunnen beginnen met het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Voor de liturgische commissies van lokale raden van kerken, gemeenten en parochies is het voorbereidingsboekje beschikbaar voor viering en gebed. Daarmee wordt hulp geboden bij het samenstellen en vormgeven van de viering op de eenheidszondag. In het voorbereidingsboekje vindt u een orde van dienst en het materiaal voor de acht dagen van gebed en bezinning.

Webshop

Naast het voorbereidingsboekje voor viering en gebed is er ook een gebedsboekje met alleen de acht dagen, posters in de formaten A2 en A4 en gebedskaartjes. Kijk in onze webshop om te bestellen. Bij € 25,00 en meer vult u een kortingscode (MKQV7DRY) in (de code staat ook in de winkelmand) en betaalt u geen verzendkosten.

Meer materiaal en informatie

De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland hebben een gezamenlijke website www.weekvangebed.nl voor het materiaal, maar ook voor nieuwsberichten en artikelen, het aanmelden van gebedsbijeenkomsten en meer.

Thema

#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. Centraal staat het bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: Blijf in mijn liefde en je zult veel vruchtdragen.

Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, die het materiaal hebben samengesteld, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Aan de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid doen wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijkertijd tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland jaarlijks zo’n 200.000 mensen mee met het initiatief.

De gebedsweek is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid. De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid.  

In Nederland bereiden de Raad van Kerken en MissieNederland de gebedsweek samen voor.