Kerkproeverij 2020

Sinds een aantal maanden zijn veel kerken weer open. In het hele land is te merken dat dit anders is dan voor de uitbraak van corona. De gemeenschap is niet voltallig aanwezig, er moet afstand gehouden worden, er zijn nieuwe protocollen en de viering wordt anders vormgegeven. Hoewel het fijn is om weer samen te komen, is het ook flink wennen en is er nog veel onzekerheid. Tegelijkertijd blijft de kerk ook online samenkomen en ontwikkelen kerken de expertise om dit in de toekomst op een steeds betere manier te doen. Zeker online sluiten er met grote regelmaat nieuwe mensen aan bij de vieringen.

Vanuit Kerkproeverij willen we ook in deze periode kerken blijven ondersteunen in het gastvrij en uitnodigend zijn. Maar we denken dat het onder deze omstandigheden noch gepast, noch haalbaar is om een feestelijke en landelijke Kerkproeverij te organiseren. Daarom willen wij kerken dit jaar ondersteunen door het aanbieden van artikelen, tips, filmpjes en andere materialen op onze website. Deze ondersteuning is zowel gericht op de fysieke kerkdiensten alsook op de online vormen van kerk zijn. 

Eind 2020 zullen wij ons beraden op Kerkproeverij 2021. Onze hoop en verwachting is dat we in het najaar van 2021 weer een spectaculaire landelijke Kerkproeverij zullen kunnen organiseren!