Aandacht voor de schepping

Tussen 1 september en 4 oktober wordt ieder jaar de periode van de schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. De Wereldraad van Kerken riep hiertoe al in 1997 op. Vandaag, 1 september, is het Wereldgebedsdag voor de schepping. Miljoenen christenen wereldwijd staan op deze dag stil bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt.

Oecumenische initiatieven

Orthodoxe christenen doen dit al sinds 1989 met een ‘Dag van gebed voor het milieu’, maar sinds 2015 is 1 september ook voor katholieken een jaarlijkse gebedsdag. Paus Franciscus sprak daarbij de hoop uit dat ook andere kerken en geloofsgemeenschappen zich bij deze Wereldgebedsdag voor de schepping zouden aansluiten. Zijn wens heeft in Nederland inmiddels ruim gehoor gekregen. Op diverse plekken vinden op 1 september oecumenische initiatieven plaats om aandacht te vragen voor deze thematiek. Deze variëren van vieringen en lezingen tot wandelingen langs plekken waar inzet voor de schepping zichtbaar wordt.

Materiaal ter inspiratie

Wilt u ook iets organiseren met uw kerk of geloofsgemeenschap? Er is veel materiaal beschikbaar, o.a. op de in totaal zes groene websites van de Raad van Kerken.  

  • Een bloemschikking bij de Wereldgebedsdag
  • Een bloemschikking bij de Vredesweek ‘Vrede verbindt verschil’; deze week vindt plaats in de Scheppingsperiode: van 19 t/m 27 september
  • Een tweede bloemschikking bij het thema van de Vredesweek die een verbinding legt met St. Franciscus
  • Voor de afsluiting van de scheppingsperiode op 4 oktober, naamdag van St. Franciscus en ook dierendag is nieuw materiaal toegevoegd
  • Vanuit de rooms-katholieke gemeenschap wordt een uitgebreid katern beschikbaar gesteld met suggesties om als gemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode. De brochure met suggesties voor liturgie, gesprek, bezinning en actie in de periode voor de Schepping is te downloaden via www.laudato-si.nl