E-flits, juni 2019

Aftrap Kerkennacht in Zwolle
Op vrijdagmiddag 14 juni zal Marleen Stelling in de Grote Kerk van Zwolle de aftrap geven voor de kerkennacht die een week later, in het weekend van 21 – 23 juni overal in Nederland plaatsvindt. Ze is dan aanwezig bij de afsluiting van het project ‘De Zwolse Bijbel’, waarbij 2500 Zwollenaren de Willibrordvertaling overschrijven. Dit grote schrijfproject is één van de vele manieren waarop kerken in Nederland óók kerk zijn. En dat is precies waarom het tijdens de Kerkennacht draait: Dat kerken laten zien dat ‘de kerk’ nog meer in petto heeft dan zondagse vieringen. Wilt u met uw parochie of gemeente ook meedoen aan de kerkennacht? Dat kan nog steeds! Bedenk een aantrekkelijk programma, meld je aan als deelnemende kerk en open in het weekend van 21 – 23 juni je deuren! Zie www.kerkennacht.nl

Collecte landelijke Raad van Kerken
Op 16 juni, zondag Trinitatis, collecteren kerken voor het werk van de Raad van Kerk in Nederland. Deze collecte is hard nodig om het landelijk werk van de Raad ten behoeve van de oecumene mogelijk te blijven maken. We hopen op uw genereuze bijdrage. Mocht in uw parochie of gemeente deze collecte niet plaats vinden, dan is uw rechtstreekse gift ook van harte welkom (en bovendien aftrekbaar voor de belasting) op IBANnummer NL09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.

Schuif aan bij ‘Deel je Tafel’ in uw gemeente!
Op of rond 20 juni – Wereldvluchtelingendag – wordt in veel kerken, samen met scholen en gezinnen, een Deel je Tafel georganiseerd om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen. Afgelopen jaar deden tientallen gemeenten mee en vormden samen een tafel van 3,5 kilometer lang! Eet u dit jaar mee? Kijk op Deel je Tafel waar in uw buurt een Tafel van Hoop georganiseerd wordt.

Doof de Geest niet uit!
Op vrijdag 21 juni, van 10.30 tot 16.15 vindt in de katholieke Rafaëlkerk in Utrecht Overvecht een oecumenisch symposium plaats om een stimulans te geven aan het goed ontvangen én gebruiken van alle gaven die de Heilige Geest verkiest te schenken. Sprekers zijn onder andere prof. dr. Erik Borgman van Tilburg University en dr. Miranda Klaver van de VU. Lees meer

Praat mee over biotechnologie
In samenwerking met onder andere wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam organiseert de taakgroep Biotechnologie van de Raad van Kerken op maandag 8 juli twee workshops in NEMO over biotechnologie en duurzaamheid. De taakgroep vindt het belangrijk dat christenen vanuit hun geloof en waarden meedenken over de ethisch geladen vragen die in deze workshops aan de orde komen. De eerste workshop zal gaan over de aanpassing van DNA in tabaksplanten om medicijnen en cosmetica te produceren. In de middagworkshop gaat het over het aanpassen van het DNA van bacteriën ten behoeve van de omzetting van CO2 in biobrandstoffen. Zowel leken als professionals zijn van harte uitgenodigd mee te denken en praten! Toegang (inclusief lunch) is gratis. Voor meer info en opgave: klik hier.

Walk of Peace 2019
Op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, zal Almere het centrale punt zijn voor de landelijke Walk of Peace van de Raad van Kerken in Nederland. Het Leger des Heils, dat zijn Nederlandse hoofdkwartier heeft in Almere, coördineert deze wandeling, in samenwerking met plaatselijke kerken en verschillende maatschappelijke organisaties. Het doel van de wandeling is om samen in beweging te komen met het oog op gerechtigheid en vrede. De wandeling voert langs verschillende plekken waar mensen zich inzetten voor een betere samenleving. De lengte van de route is ongeveer 5 km en start om 12.00 uur bij het stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1.

Armoede-nieuwsbrief: bron van kennis over kerken en armoede
Bent u geïnteresseerd in armoedebestrijding vanuit de kerken, en wilt u op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten en ontwikkelingen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief van het Knooppunt Kerken en Armoede. Het Knooppunt is opgericht om de samenwerking tussen (lokale) kerken op het gebied van armoedebestrijding te versterken. De grote kerken in Nederland, een aantal kleinere en ook evangelische gemeenten zijn verbonden aan het Knooppunt. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten, en biedt u inspiratie om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Abonneren kan via de website van het Knooppunt.

Nieuw beleidsplan Conferentie van Europese Kerken
Voor de periode 2019- 2023 heeft de Conferentie van Europese Kerken (Conference of European Churches) een nieuw beleidsplan opgesteld. De drie hoofddoelstellingen zijn:
1) Het bevorderen van vrede, gerechtigheid en verzoening in Europa
2) Het versterken van de oecumenische gemeenschap en het bevorderen van de missie van de kerk
3) De stem van de kerken laten klinken in Europa en Europese organisaties.
Meer over dit beleidsplan leest u hier.

Terugblik: Nationale Iftar
Op maandag 13 mei organiseerde HOTIAD, de Nederlands-Turkse ondernemersvereniging samen met het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) in Den Haag een Nationale Iftar, met als thema ‘Eenheid in verscheidenheid’. Sprekers waren onder andere burgemeester Pauline Krikke en minister Wouter Koolmees. De avond werd bijgewoond door circa 160 vertegenwoordigers en beleidsmedewerkers van diverse religieuze organisaties, waaronder het OJCM (Overleg Joden Christenen Moslims), en 20 ambassadeurs, waaronder die van Nieuw-Zeeland en Sri Lanka. Christien Crouwel zat de avond namens de Raad van Kerken voor. Lees hier het verslag.

Terugblik: Koester uw doop
Op 28 mei kwamen de provinciale raden van kerken van Groningen-Drenthe en bisdom Groningen-Leeuwarden bijeen om te spreken over de onverminderde waarde van de doopverklaring voor de gemeenschap van kerken. De lezingen op deze dag kwamen van Geert van Dartel (secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en lid van de Raad namens de Rooms-Katholieke Kerk), Margarithe Veen (voorzitter raad van kerken Fryslân) en Douwe Visser (voormalig staflid WCRC). U vindt ze hier.

Bureau gesloten deze zomer
Het bureau van de Raad van Kerken in Amersfoort is gesloten van 11 juli t/m 9 augustus 2019.


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 12, nr. 6 (juni) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.