Nieuw beleidsplan CEC

Voor de periode 2019- 2023 heeft de Conferentie van Europese Kerken (CEC – Conference of European Churches) een nieuw beleidsplan opgesteld dat bestaat uit drie doelstellingen, die elk uit meerdere sub-doelstellingen bestaan.

1) Het bevorderen van vrede, gerechtigheid en verzoening in Europa

 • Bevorderen van vrede en verzoening
 • Bijdragen aan de toekomst van Europa
 • Werken aan onderwijs op het gebied van democratie, diversiteit en pluralisme
 • Ondersteunen van de interreligieuze dialoog

2) Het versterken  van de oecumenische gemeenschap en het bevorderen van de missie van de kerk

 • Werken aan ecclesiologie en missie
 • Het organiseren van een studie rond de doop
 • Versterken van oecumenische relaties in Europa en met de Wereldraad van Kerken

3)  De stem van de kerken laten klinken in Europa en Europese organisaties

 • Bevorderen van economische en ecologische gerechtigheid en duurzame toekomst
 • Monitoren van en theologisch reflecteren op wetenschap, bio-ethiek en technologie
 • Opkomen voor de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekers
 • Bevorderen van onderwijs op het gebied van mensenrechten en de inzet hiervoor
 • Bevorderen van sociale gerechtigheid

Daarnaast wil de Europese Raad enkele algemene doelstellingen behalen, zoals 20% participatie van jongeren in verschillende gremia van de Raad.

De CEC nodigt haar lidkerken uit om kandidaten voor te dragen, zo mogelijk onder de 30 jaar, voor de volgende werkgroepen:

 • Ecclesiology and mission
 • Diversity, pluralism and education for democracy
 • Economic and ecological justice and a sustainable future
 • Science, bioethics and technology
 • Human rights education and advocacy
 • Social justice