Doof de Geest niet uit!

Op vrijdag 21 juni, van 10.30 tot 16.15 uur is er in de katholieke Rafaëlkerk te Utrecht Overvecht een oecumenisch symposium om een stimulans te geven aan het goed ontvangen en gebruiken van alle charisma’s die de Heilige Geest verkiest te schenken.

Het symposium is een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) en MissieNederland. Sprekers zijn ‘s morgens prof. dr. Erik Borgman, van Tilburg University, en dr. Miranda Klaver van de VU/CWN onderzoeksplaats ‘Charismatic and Pentecostal Christianity’. ‘s Middags zijn er workshops over de gave van profetie (inleider Henk Rothuizen, moderator Kees Slijkerman), de gave van genezing (inleider Wilkin van de Kamp, moderator Erik Borgman) en de gave van onderscheiding (inleider priester Koos Smits, moderator Peter Grim van de VPE).

Bisschop Van den Hende, namens de bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor oecumene, zal aan het einde van de dag een evaluatie houden, samen met de voorzitter van de VPE, Machiel Jonker. Henk Rothuizen is de stichter van het kerkgenootschap Rafaël Nederland, een pinksterdenominatie met bijzondere ervaring op het gebied van profetie. Wilkin van de Kamp van stichting VrijZijn trekt met zijn weekenden voor genezing en bevrijding duizenden deelnemers
van allerlei kerkelijke achtergronden. Hij schreef ook verschillende boeken hierover.

Erik Borgman zei in 2015 naar aanleiding van zijn verrassende boek Waar blijft de kerk? ‘We kunnen alleen gered worden door de Geest’. ‘We moeten niet allereerst iets doen, we moeten weer iets gaan ontvangen: de signalen van de Geest’. Het symposium opent om 11.00 uur met een half uur van lofprijzing en getuigenissen onder leiding van Jan Wolsheimer en Kees Slijkerman. Aanleiding tot dit symposium is het onlangs verschenen studierapport Doof de Geest niet uit, de vrucht van vijf jaar dialoog tussen de klassieke Pinksterkerken en de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen (zie 2018-5).

Info, aanmelding en betaling (€ 25 p.p. inclusief lunch) via de website www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit.
Pastores, predikanten, voorgangers, studenten en alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

Flyer: klik hier