Over de doop (vervolg)

“Juist op de roots van Menno Simons, in deze schuilkerk te Pingjum, willen we het gesprek over de Doop in de oecumenische dialoog en in de oecumenische praktijk aangaan. Er is al het één en ander bereikt. En waar treffen we verdergaande dialogen en oecumenische praktijken om elkaars doopvisie te verstaan om Eenheid in die Ene kerk van Jezus Christus?”, zo is te lezen in de uitnodiging voor een studiedag over de doop.

De studiedag ‘Oecumenisch pastoresoverleg Noord-Nederland’ is een nieuwe initiatief van de Raad van Kerken Fryslân en de Raad van Kerken Groningen-Drenthe. Naast Geert van Dartel spraken in Pingjum op dinsdag 28 mei ook ds. Margarithe Veen en ds. Douwe Visser. Voor de lezing van drs. Geert van Dartel klik hier Voor de lezing van ds. Margarithe Veen ‘Inleiding trialoog over de doop tussen de doopsgezinden, lutheranen en rooms-katholieken’ klik hier en ds. voor de lezing van ds. Douwe Visser, voormalig staflid WCRC, over ‘Dooperkenning en Doopverkenning in de World Communion of Reformed Churches klik hier.

Ds. Bert Altena, voorzitter RvK Groningen-Drenthe, verzorgde de opening; vicaris Arjen Bultsma van het bisdom Groningen-Leeuwearden sluit de dag af.