E-flits, april 2019

Inspiratiedag Kerkproeverij
In de aanloop naar het jaarlijkse evenement Kerkproeverij vindt op 12 april een inspiratiedag plaats. Deze dag is bedoeld voor leden van Raden van Kerken, kerkleiders en anderen die in de eigen lokale kerk(en) in het najaar vorm willen geven aan Kerkproeverij. Hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman is de hoofdspreker. Hij deelt deze vrijdag een aantal inzichten over de plek van de kerk in de samenleving en over de persoonlijke plek van gelovigen in de maatschappij. Daarnaast vinden een aantal praktische workshops plaats. Meer informatie en aanmelden: klik hier

Liturgisch materiaal 4 en 5 mei
Het gekozen jaarthema van het comité 4 en 5 mei luidt in 2019 ‘In vrijheid kiezen’. De projectgroep Vieren van de Raad verzorgde liturgisch materiaal bij dit thema, aangezien 4 en 5 mei op een zaterdag en zondag vallen en in veel vieringen bij dit thema stilgestaan zal worden. Het materiaal is hier te vinden. 

Maria
In de meimaand verschijnt een nummer in de bezinningsreeks van de Raad over Maria. Bijdragen over Maria in de dialoog, in de liturgie, en veranderingen in het denken. Daarnaast bijdragen van onder andere de leden van de plenaire Raad. Ontvangers van het Oecumenisch Bulletin ontvangen de uitgave automatisch.

Gesprek met Commissie van Zwol
Op maandag 4 maart sprak een delegatie van de Raad met de commissie Van Zwol, de commissie die in opdracht van staatssecretaris Harbers het Nederlandse asielbeleid tegen het licht houdt. Een kort verslag van deze ontmoeting vindt u hier.

Uitwisselingsconferentie ‘De kerk, een veilige plek’
In 2014 ondertekenden meer dan 25 kerken en kerkgenootschappen de verklaring ‘De kerk, een veilige plek’. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. Op vrijdag 24 mei in Amersfoort vindt een uitwisselingsconferentie plaats tussen deze kerken, waarbij de evaluatie van het tot dusver ontwikkelde beleid centraal staat. Ook vindt een presentatie plaats van het stappenplan dat de vier kerkelijke meldpunten seksueel misbruik ontwikkelden. Dit stappenplan is te vinden op www.eenveiligekerk.nl 

Kerkennacht
De organisatie van de vijfde editie van de Kerkennacht is inmiddels in volle gang! Tijdens het weekend van 21 tot 23 juni laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. De kerk heeft bij sommige mensen een stoffig imago. Maar dat is lang niet altijd terecht. Onder het motto ‘Is dit óók kerk?’ stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien. Zo dagen ze de bezoekers uit het beeld van de kerk bij te stellen. Hier kunt u meer over het idee achter Kerkennacht lezen. Kerken die mee willen doen, kunnen daarnaast inspiratie opdoen op www.kerkennacht.nl en zich aanmelden als deelnemer. Ook zijn op deze plek flyers te downloaden en de brochure te bestellen die speciaal bij het thema van 2019 werd geschreven.

Biotechnologie
De Taakgroep Biotechnologie van de Raad van Kerken organiseert op maandag 8 juli samen met NEMO in Amsterdam een tweetal workshops over duurzame biotechnologische toepassingen. De workshops gaan over de mogelijkheid op duurzame wijze gewassen te laten groeien met gebruikmaking van DNA aanpassing. De Taakgroep nodigt u uit om hieraan deel te nemen. We vinden het belangrijk dat christenen vanuit hun geloof en waarden meedenken over deze ethisch geladen onderwerpen. Vinden wij, vanuit christelijk perspectief, de aanpassing van DNA een goede manier om duurzame productie van gewassen te realiseren?  Voor meer informatie, klik hier

Bonhoeffer 75
Op 9 april 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer terechtgesteld werd in het kamp Flossenbürg. De jaren daarvoor zat hij in de gevangenis. Daar schreef hij zijn beroemde brieven (‘Verzet en Overgave’). Ook tien gedichten en een aantal gebeden ontstonden in die benauwde tijd. Deze gedichten en gebeden zijn het vertrekpunt voor het werkschrift Bonhoeffer75, uitgegeven door De Roos van Culemborg en inmiddels daar te bestellen. De presentatie hiervan vindt plaats op 13 april, van 13.00 – 15.00 uur in de Grote of Barbarakerk in Culemborg. Christien Crouwel zal als algemeen secretaris van de Raad van Kerken deelnemen aan het podiumgesprek, samen met onder andere Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, en Edward van ’t Slot, hoogleraar theologie en voorzitter van het Bonhoeffer Gezelschap. Het thema luidt ‘Keuzes van toen voor nu’. De toegang is vrij. Voor het volledige programma en om het werkboekje te bestellen, zie www.deroosvanculemborg.nl

Samen tegen eenzaamheid
Onlangs sloot de Raad van Kerken zich aan bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid samen met 64 andere partijen, waaronder een groot aantal sociaal-maatschappelijke organisaties. Eenzaamheid komt vaker voor dan we denken en heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdsgroepen, maar met name bij ouderen boven de 75 jaar. Nu zijn het zo’n 700.000 ouderen die zich volgens onderzoek eenzaam voelen, maar de schattingen zijn dat dit er in 2030 meer dan een miljoen zullen zijn, als het tij niet gekeerd wordt.

Week van gebed 2020
De Week van gebed voor de eenheid in 2020 vindt plaats van 19 t/m 26 januari. De Wereldraad en de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen bieden gezamenlijk materiaal aan. Het materiaal komt dit jaar van Malta. De Nederlandse projectgroep die het materiaal zal vertalen en bewerken start binnenkort haar werkzaamheden.

Aanslagen Nieuw-Zeeland
Op zondagmiddag 17 maart vond de Vredesmanifestatie voor solidariteit en vrijheid plaats op de Dam in Amsterdam, naar aanleiding van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch op vrijdag 15 maart. De bijeenkomst was georganiseerd door onder meer PAX, het Centraal Joods Overleg, de Nederlandse Moslimvrouwenorganisatie Al Nissa, het Overleg Joden Christenen Moslims en de Raad van Kerken in Nederland. Op dinsdagmiddag brachten enkele leden van het Overleg Joden Christenen Moslims (OJCM) een bezoek aan de ambassade van Nieuw-Zeeland om condoleances over ter brengen en bloemen aan te bieden. 


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 12, nr. 4 (april) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.