E-flits, maart 2019

Preekschets bij ‘De kerk, een veilige plek’
Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan vijfentwintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. In 2019 maken deze kerken de balans op: Wat is er in de tussentijd bereikt in het kader van preventie, hulpverlening, erkenning en genoegdoening? De Raad van Kerken wil de bezinning hierop ook in vieringen en erediensten stimuleren. Daartoe is er een thematische preekschets gemaakt, die aansluit op de schriftlezingen van de 1e zondag van de Veertigdagentijd. Vanzelfsprekend kan deze preekschets ook op andere zondagen gebruikt worden. Preekschets.

Nieuwe website ‘Een Veilige Kerk’
In kerkelijk Nederland bestaan vier verschillende meldpunten van seksueel misbruik. Samen hebben zij onlangs de website www.eenveiligekerk.nl gelanceerd. De site biedt onder meer een stappenplan aan de hand waarvan lokale gemeentes, parochies, bestuurders en vertrouwenspersonen kunnen werken aan het scheppen van een veilig klimaat binnen de kerk of kerkelijke organisatie. Ook is er materiaal te vinden dat gebruikt kan worden bij gesprekskringen of op thema-avonden, waaronder ervaringsverhalen van slachtoffers.

Symposium ‘In vrede samenleven’
In samenwerking met diverse oecumenische partners organiseert de taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede van de Raad van Kerken een symposium met als thema ‘In vrede samenleven’. Tijdens dit symposium wordt kennisgemaakt met een kloostergemeenschap midden in de complexe wereld van het Midden-Oosten. Jens Petzold, een van de monniken, zal zijn ervaringen delen. Verder werken mee Rasit Bal en Marcel Poorthuis. Tijd en plaats: vrijdag 22 maart , 13.00 – 17.30 uur, Janskerk, Utrecht. Aanmelding: secretariaat@oecumene.nl Voor het programma: klik hier

Taakgroep Biotechnologie 
Op initiatief van de beraadgroep Samenlevingsvragen is een ’taakgroep Biotechnologie’ opgericht. De groep richt zich komend anderhalf jaar op het bespreekbaar maken van deze genetisch-biologische techniek binnen de kerken. Biotechnologie raakt op een ingrijpende wijze aan het leven van mens en dier en aan onze voedselproductie. Mag de mens zomaar in het eigen DNA en dat van plant en dier gaan sleutelen? Welke consequenties heeft dat en kunnen we die wel overzien? En hoe verhoudt dit zich tot het respect voor de schepping? Lees meer

Publiekslezing Rowan Williams
Van 3 tm 5 april komt Rowan Williams naar Nederland. Hij is hiervoor uitgenodigd door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en zal tijdens zijn verblijf ook te gast zijn bij de Raad van Kerken. Williams was van 2002 – 2012 aartsbisschop van Canterbury en is een van de meest toonaangevende theologen van onze tijd. In zijn boek ‘Holy Living’ tracht Williams spiritualiteit een plek te geven in het stedelijk bestaan. Hij legt daartoe de bijbel naast de Regel van Benedictus en mystici als Teresia van Avila en Juliana van Norwich. Op donderdagavond 4 april houdt hij hierover een publiekslezing in de Oud-Katholieke Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2, Utrecht. De avond begint om 19.00 uur met een Evensong (vespers). Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. 

Bonhoeffer 75
Op 9 april 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer terechtgesteld werd in het kamp Flossenbürg. De jaren daarvoor zat hij in de gevangenis. Daar schreef hij zijn beroemde brieven (‘Verzet en Overgave’). Ook tien gedichten en een aantal gebeden ontstonden in die benauwde tijd. Deze gedichten en gebeden zijn het vertrekpunt voor het werkschrift Bonhoeffer75, uitgegeven door De Roos van Culemborg. De presentatie hiervan vindt plaats op 13 april, van 13.00 – 15.00 uur in de Grote of Barbarakerk in Culemborg. Christien Crouwel zal als algemeen secretaris van de Raad van Kerken deelnemen aan het podiumgesprek, samen met onder andere Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, en Edward van ’t Slot, hoogleraar theologie en voorzitter van het Bonhoeffer Gezelschap. Het thema luidt ‘Keuzes van toen voor nu’. De toegang is vrij. Voor het volledige programma zie www.deroosvanculemborg.nl

Kerkproeverij
Hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman is de hoofdspreker op de inspiratiedag op 12 april a.s. in de aanloop naar de Kerkproeverij in het najaar. Hij deelt die vrijdag een aantal inzichten over de plek van de kerk in de samenleving en over de persoonlijke plek van gelovigen in de maatschappij. Meer informatie en aanmelden: klik hier 


De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 12, nr. 3 (maart) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.