Paus Franciscus in Marokko

Paus Franciscus bezocht op zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019 Marokko. Van de 35 miljoen inwoners is 99% mos-lim. Er zijn ongeveer 30.000 christenen van verschillende nationaliteiten. De priesters en religieuzen zijn afkomstig uit 40 verschillende landen. De twee bisdommen Rabat en Tanger tellen 35 parochies. De paus ging naar Marokko om de christenen te bevestigen in hun geloof, te steunen en te bemoedigen. Hij riep hen en moslims op tot solidari-teit met respect voor elkaars diversiteit.  

Godsdienstvrijheid
“Ik wil graag de vrijheid waarborgen dat de religies van het Boek in praktijk kunnen worden gebracht en ik ben de borg voor die vrijheid. Ik bescherm Marokkaanse joden en ook christenen uit andere landen, die in Marokko wonen”, zei Koning Mohammed VI tegen de paus. De Marokkaanse grondwet voorziet in vrijheid van godsdienst, maar ge-loofsovergang ligt moeilijk. Voorafgaand aan het bezoek van de paus liet de Vereniging van Marokkaanse christenen in een openbare brief weten dat Marokkanen die zich bekeren tot het christendom het niet gemakkelijk hebben en hun geloofsuitingen verbergen. Marokkaanse christenen hopen dat het pausbezoek de autoriteiten er toe aanzet godsdienstvrijheid niet alleen voor buitenlandse christenen maar ook voor Marokkaanse christenen waar te maken.

Niet bekeren
De paus riep Marokkaanse christenen op om niet te proberen mensen te bekeren. De Kerk wil niet bekeren. De Kerk groeit niet door proselitisme maar door aantrekking, door getuigen. Aartsbisschop Lopez Romero van Rabat beaam-de dat. “Ons doel is niet ‘de klanten van de kerk te vergroten’. Ons doel is het Koninkrijk van God, dat vrede mag groeien, dat er meer broederschap, respect voor het leven, meer liefde en meer waarheid is”, legde hij uit.

Vrede en broederschap
Hoog op de agenda van de paus stond de bevordering van de interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen. Hij verwees daartoe naar het jubileum dit jaar van de ontmoeting van St. Franciscus met Sultan al-Malik 800 jaar geleden en naar het bezoek van St. Johannes Paulus II aan Marokko in 1985. Paus Franciscus: “In de voetsporen van mijn voorganger, Johannes Paulus II, kom ik als een pelgrim van vrede en broederschap, in een wereld die beide hard nodig heeft. ”

Geroepen tot samenwerking
De paus zei dat christenen en moslims geroepen zijn tot samenwerking. Hij onderstreepte dat als volgt: “Christenen en moslims beiden geloven in God de Schepper en Barmhartige, die mannen en vrouwen heeft geschapen en hen op de aarde heeft geplaatst, zodat zij als broers en zussen samen kunnen leven, met respect voor elkaars diversiteit en elkaar kunnen helpen in hun noden. God heeft de aarde, ons gemeenschappelijke huis, aan hen toevertrouwd, om er op verantwoordelijke wijze voor te zorgen en het te bewaren voor toekomstige generaties. Het zal voor mij een ge-noegen zijn om deze sterke overtuigingen direct met u te delen tijdens onze bijeenkomst in Rabat.”

Gematigde islam
Godsdienstvrijheid in Marokko is verbeterd, maar wordt bedreigd door islamitisch conservatisme en religieus extre-misme. De overheid promoot de drie islamitische tradities van het land. Een combinatie van de gematigde islam van het malikisme, Ash’ari en vormen van soefisme resulteert, volgens haar, in een open en verzoenende interpretatie van de islam. De koning greep het bezoek van de paus aan om zijn land te presenteren als een moderne natie met een gematigde islam en promotor van interreligieuze samenwerking. “De drie Abrahamitische religies zijn niet ge-schapen om tolerant te zijn tegenover elkaar uit een onvermijdelijk lot, of uit beleefdheid jegens elkaar. De reden dat ze bestaan is om zich voor elkaar open te stellen en elkaar te kennen, om elkaar goed te doen”, zei hij.

Solidariteit en onderwijs
Paus Franciscus zei dat het essentieel is voor alle gelovigen om religieus fanatisme en extremisme tegen te gaan met solidariteit. De koning beaamde dat en benadrukte het belang van onderwijs. Het gebrek aan kennis over elkaar leidt volgens hem tot extremisme en bedreigt onze beschaving. De koning: “Niet religie leidt tot extremisme maar het gebrek aan kennis over elkaar. Daarom pleit ik er voor dat we religie haar rechtmatige plaats in het onderwijs terug-geven. Wat alle terroristen gemeen hebben is niet religie, maar eerder onwetendheid over religie.”

Berry van Oers


APPEAL BY HIS MAJESTY KING MOHAMMED VI AND HIS HOLINESS POPE FRANCIS REGARDING JERUSALEM / AL-QUDS THE HOLY CITY AND A PLACE OF ENCOUNTER

On the occasion of the visit of His Holiness Pope Francis to the Kingdom of Morocco, His Holiness and His Majesty King Mohammed VI, recognizing the unique and sacred character of Jerusalem / Al-Quds Acharif, and deeply concerned for its spiritual significance and its special vocation as a city of peace, join in making the following appeal:

“We consider it important to preserve the Holy City of Jerusalem / Al-Quds Acharif as the common patrimony of humanity and especially the followers of the three monotheistic religions, as a place of encounter and as a symbol of peaceful coexistence, where mutual respect and dialogue can be cultivated.

“To this end, the specific multi-religious character, the spiritual dimension and the particular cultural identity of Jerusalem / Al-Quds Acharif must be protected and promoted.

“It is our hope, therefore, that in the Holy City, full freedom of access to the followers of the three monotheistic religions and their right to worship will be guaranteed, so that in Jerusalem / Al-Quds Acharif they may raise their prayers to God, the Creator of all, for a future of peace and fraternity on the earth.”

Rabat, 30 March 2019

His Majesty King Mohammed VI

His Holiness Pope Francis

Amir al-Mu’minin