Gesprek Raad met Commissie Van Zwol

Onlangs werd een delegatie van de Raad van Kerken ontvangen door de Commissie van Zwol die in opdracht van het Kabinet de asielprocedure tegen het licht houdt. Onze delegatie bestond uit Kees Nieuwerth, vicevoorzitter RvK, René de Reuver, lid moderamen, Rian Ederveen, lid werkgroep Vluchtelingen en Jan van der Kolk, voorzitter werkgroep Vluchtelingen. Wij werden ontvangen door  prof. Mr. B.E.P Myer, plv. voorzitter , prof. dr. P.W.A Scholten en de heer T. Kaptein, secretaris.

De Raad had ter voorbereiding een gespreksnotitie opgesteld gebaseerd op de jarenlange betrokkenheid  bij de opvang en integratie van vluchtelingen.

Daarin benadrukte de Raad  het uitgangspunt, dat onder alle omstandigheden de mensenrechten en een menswaardige behandeling centraal moeten staan. Dit vond duidelijk weerklank bij de Commissie en bepaalde een belangrijk deel van het gesprek. De Raad bepleitte een cultuuromslag bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) waarbij de mensenrechten meer centraal komen te staan. Voorts pleitte de Raad voor het vergroten van zowel de capaciteit als de deskundigheid van die diensten.

De lengte van de procedure zou verkort moeten worden en de zorgvuldigheid bij de beoordeling zou moeten worden versterkt. Tenslotte werd gepleit voor het activeren van asielzoekers tijdens de procedure.

Professor Myer vatte de inbreng van de Raad als volgt samen: “het moet  zorgvuldiger, sneller, beter, humaner en meer toekomstbestendig in de visie van de Raad van Kerken in Nederland.”

Foto: ‘maatjes’ (pxhere)