Raven. Over eenheid als waardering voor God

De Raad van Kerken heeft het boek ‘Raven’ doen uitkomen; het is een uitgave in de reeks ‘Oecumenische Themanummers’. De ondertitel is: ‘Eenheid als waardering voor God’. Klaas van der Kamp, de algemeen secretaris, gebruikte een studieverlof om een zevental thema’s te bewerken, die in de eerste vijf jaar van zijn werk voor de Raad regelmatig langs zijn gekomen.

Diverse plaatselijke raden van kerken, gespreksgroepen, pastoresoverleg etc. hebben het boek uitgekozen als aanleiding om onderling het gesprek aan te gaan. Het bureau heeft op hun verzoek vragen geformuleerd bij ieder hoofdstuk, die kunnen helpen om het gesprek op te starten. Klik hier voor de vragen.

Er hebben zeer veel mensen een reactie gestuurd. Enkele daarvan zijn gestructureerd en hieronder aan te klikken.  

Het gaat om de onderwerpen:
1. Het vergeten testament. Over de consequenties van het Oude Testament voor de gesprekken over de oecumene. Hanneke Gelderblom-Lankhorst heeft hier op gereageerd; haar reactie is hier geplaatst.
2. Gestalten. Over de diverse vormen die de eredienst door de bijbelse tijden heen heeft aangenomen. Bart Gijsbertsen heeft hier op gereageerd; zijn reactie is hier geplaatst.
3. Drie-eenheid. Over een economische benadering van de triniteit. Rashit Bal heeft hier op gereageerd; zijn reactie is hier geplaatst.
4. Secularisatie. Over de onvermijdelijkheid van de secularisatie als het serieus nemen van de mondigheid van mensen. Lisette van der Meijden heeft hier op gereageerd; haar reactie is hier geplaatst
5. Pelgrimage. Over het leidende thema voor de kerken van de komende zeven jaren. Hielke Wolters (Wereldraad) heeft hier op gereageerd; zijn reactie is hier geplaatst.
6. Beeldvorming. Over het onvermogen van de kerken om aan een gezamenlijke beeldvorming te werken. Klaas van der Zwaag heeft een journalistiek verslag geschreven wat inzet bij dit thema; zijn artikel is hier geplaatst.
7. Zegening van God. Over het doel van de oecumene. Hans van den Hende heeft hier op gereageerd; zijn reactie is hier geplaatst.

Hieronder geven we nog enkele meer algemene reacties op de uitgave weer. 
1. Jan Anne Bos (Kerk en Vrede) heeft een bespreking op de website van Kerk en Vrede geplaatst, waarin hij vooral ingaat op het thema van de pelgrimage. Zijn reactie is hier te vinden.
2. Raimond Maris (doopsgezind lid van een plaatselijke raad) heeft een mail gestuurd, waarin hij erkent dat er te weinig oudtestamentische gedachten bij de oecumene worden betrokken, tegelijk gaat hij in op de titel ‘Raven’. Maak er maar ‘Musjes’ van, vindt hij. Klik hier.
3. Margriet Gosker (Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap) heeft een brief gestuurd, waarin ze onder meer ingaat op de essentie van de oecumene (is er sprake van een geschenk van God of is er sprake van een opdracht?) en ze stelt de vraag aan de orde of er in de ‘Gestalten’ voldoende recht wordt gedaan aan de sterke vrouwen in de Bijbel. Haar reactie is hier te vinden.

De volledige bundel is verkrijgbaar bij het bureau van de Raad van Kerken voor tien euro. Dankzij uitgeverij Adveniat is de bundel ook te vinden in de boekhandel (€ 9,95).

De reacties op de verschillende hoofdstukken, zoals hierboven omschreven, zijn gebundeld en zijn op te vragen bij het bureau van de Raad van Kerken. Kosten: € 5,00.

De uitgave is gepresenteerd tijdens een ontmoeting in De Nieuwe Poort in Amsterdam. Als u daarvan een verslag wilt lezen: klik hier.

Dan nog een erratum op een deel van de gratis verspreide uitgave van ‘Raven’:
De bladzijden 102 en 103 zijn verkeerd geplaatst en moeten na blz.125 worden gelezen.
Een mededeling nog bij de handelseditie die in de winkel ligt: Daarin zijn kleine aanpassingen aangebracht die de inhoud niet wezenlijk doen veranderen, terwijl het omslag is voorzien van een covertekst ten dienste van de uitgeverij Adveniat Baarn en de verkoop in de winkel.