Vertaling ‘De Kerk’

Het rapport ‘De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie’, een van de belangrijkste documenten die recent bij de Wereldraad zijn verschenen, is nu in het Nederlands beschikbaar. Dr. Ton van Eijk heeft voor de Raad van Kerken een toegankelijke vertaling gemaakt.

Het document bestaat uit vier hoofdstukken en een conclusie. Het telt bijna 50 A-4-tjes en het is via een link onder dit artikel te downloaden, zowel in een word-bestand als in pdf. Doel van het document is ‘de kerken te dienen in hun oproep aan elkaar tot zichtbare eenheid in één geloof en in één eucharistische gemeeenschap’. Als tweede doelstelling noemt het document het bereiken van ‘theologische overeenstemming over de Kerk’. De tekst geeft de convergentie weer die de kerken onderling hebben gevonden, na een studie van twintig jaar.

Het stuk is niet van belang als zou er sprake zijn van één ideaalbeschrijving van de kerk. Het document beschrijft wel de onderdelen waar je op moet letten als je het over een kerk hebt. En door die begrippen te ijken help je een toekomstige generatie aan de kaders waarop ze de kerk verder kunnen organiseren. Kerken gaan daardoor meer parallelle kenmerken krijgen en kunnen elkaar over grenzen heen beter begrijpen. The Church – zo is de verwachting – zal zeker een generatielang meegaan als document wat je als theoloog goed moet lezen en in je voetnoten citeren als je een artikel schrijft over de kerk, over de ecclesiologie. Qua belang vanuit de Wereldraad is het vergelijkbaar met het zogenaamde BEM-rapport (1982), een rapport wat je moet lezen en citeren als je over sacramenten of ambt schrijft.

Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, schrijft in een inleiding: ‘Voor deze context doet de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad ons een verklaring cadeau over de Kerk; ze is de vrucht van veel jaren studie op het terrein van de ecclesiologie. De tekst De Kerk. Op weg naar een gemeenschappelijke visie, die zijn oorsprong heeft in het rapport Doop, eucharistie en ambt (1982) en de antwoorden van de kerken daarop, werd in 2012 door het centraal comité ontvangen en aan de kerken toegezonden om verdere reflectie over de Kerk te bevorderen en hun formele antwoorden op de tekst te proberen te verkrijgen. Deze studie en het proces van de reacties erop zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen wanneer we de volgende stappen in de richting van zichtbare eenheid moeten zien te ontdekken. Studie van de ecclesiologie houdt verband met al wat de Kerk is en wat haar zending in en voor de wereld inhoudt. De Kerk is dus geworteld in de eerdere publicatie over het wezen en de zending van de Kerk. Het is de spiegel van de statutaire doelstellingen en de identiteit van de Wereldraad als een verbond van kerken die elkaar oproepen tot het doel van de zichtbare eenheid’.

Voor het document in het Nederlands: klik hier (word), of klik hier (pdf). De Nederlandse Raad van Kerken heeft op 15 maart een studiemiddag over het rapport gehouden. Leo Koffeman gaf het raamwerk aan; klik hier. Vier leden van de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap, namelijk Margarithe Veen, Margriet Gosker, Wietse van der Velde en Jurjen Zeilstra, gaven een analyse; klik hier. En op basis van het gesprek maakte het bureau toerustingsmateriaal, klik hier. Tijdens de tiende assemblee van de Wereldraad was er een workshop speciaal aan dit thema gewijd, waarin het belang van het document is onderstreept.

Foto: De zogenaamde Bantsiliek, een van oorsprong rooms-katholieke kerk in de plaats Bant (Noordoostpolder). De protestantse gemeente heeft de kerk overgenomen, verbouwd en de rooms-katholieke parochie houdt er nog met enige regelmaat diensten.