Groene kalender

Er is een zogenaamde groene kalender ontwikkeld  waarop persoonlijke inspiratie van protestanten, rooms-katholieken, leken en  kloosterlingen wordt gedeeld en verbonden aan duurzame praktijkvoorbeelden in kerk of  klooster. Het komend jaar zullen die verhalen en voorbeelden  per maand zichtbaar worden op de groene websites.

Dat is te danken aan het  driejarig project ‘Groene spiritualiteit en praktijk’, waarover verschillende financiers overeenstemming hebben bereikt bij de Raad van Kerken. De financiers van dit project (de Konferentie van Nederlandse Religieuzen en Kerk in Actie van de PKN-kerken), besloten samen met de vertegenwoordiger van OIKOS en de Raad hun overleg een jaarlijks vervolg te geven. Het waren  voor alle betrokkenen drie vruchtbare jaren door de uitwisseling  en afstemming van elkaars groene activiteiten. Het leidde tot een kwaliteitsverbetering van de groene websites van de Raad van Kerken en een groeiend bezoekersaantal.

Zij willen  ook in de toekomst  zorgen dat de groene websites kunnen blijven bestaan. Vogels  van verschillende pluimage  verbonden zich rond de zorg voor de aarde. Een hartverwarmend resultaat: hart voor groen.

Ook wordt er in het komende jaar gewerkt aan de verweving  van  de informatie  op de groene websites van de Raad met het project en de website www.groenekerken.nl van Kerk in Actie. Gepoogd wordt  om meer rooms-katholieke kerken te inspireren om een ‘groene kerk’ te worden.

Een eerste publieke moment, wat te zijner tijd ook op de groene kalender een plek heeft, is Valentijnsdag. De legendarische Valentijn sloot vanuit barmhartigheid huwelijken tussen christenen en niet-christenen. Die bleken vruchtbaar te zijn. Er wordt wel gezegd: ‘Op Valentijn huwen de vogels…’ Vol goede moed gaan we verder  vanuit de ene Geest die leven schenkt.

Tini Brugge
Groene websites van de Raad van Kerken