Eén benadering Syrië

De brief van het Caïro-beraad aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil een bemoediging zijn voor de Syrische vluchtelingen en hun familie en het is tegelijk een signaal aan de samenleving dat we onderling als mensen ons sterk willen maken voor humanitaire rechten. Zo verwoordde één van de moslimafgevaardigden in het interreligieuze overleg de brief die eerder naar Den Haag werd gestuurd. Het is een bijzondere brief, omdat joden, moslims en christenen zich gezamenlijk uitspreken voor de Syrische vluchtelingen.

De inhoud van de brief volgt hieronder en is inmiddels vrijgegeven.

Aan de Staatssecretaris F.  Teeven van  Veiligheid en justitie

Utrecht, 16 januari 2014

Betreft:  toelatingsbeleid Syrische vluchtelingen naar Nederland

Geachte excellentie,

Al tweeëneenhalf jaar worden we bijna dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van de burgeroorlog in Syrië. De aantallen slachtoffers en vluchtelingen zijn immens.

In oktober bezocht Syrisch Orthodoxe Bisschop Jean Kawak uit Damascus ons in Utrecht en vroeg om Nederlandse hulp om ter plaatse aan de als maar groeiende nood het hoofd te bieden.

De situatie voor vluchtelingen in de regio is vaak zeer slecht. Samen met lokale partners uit het gebied, wordt er veel gedaan voor goede opvang van vluchtelingen in de regio.

Voor velen is vluchten uit de regio geen optie, maar voor een toenemend aantal schrijnende gevallen wel. Er is daardoor een groeiende vraag naar opvang in het westen. Er zijn Nederlanders in contact met gevluchte Syriërs in Libanon van wie de situatie buitengewoon slecht is. Verder zijn er Nederlandse Syriërs die  gevluchte familieleden hebben die in onmenselijke situaties verkeren maar niet weg kunnen uit Libanon.

Het Cairo-overleg (een informeel overleg van joden, christenen en moslims) maakt zich samen met hen zorgen over het aantal vluchtelingen dat Nederland uit dit gebied toe wil laten. We hebben er vraagtekens bij het feit dat dat de Nederlandse overheid goedgekeurde asielaanvragen voor Syrische vluchtelingen ten laste wil laten komen van het jaarlijkse quotum van 500 uitgenodigde vluchtelingen. 

In de aanloop naar Geneve II over Syrië is er deze week bij de Wereldraad van Kerken een “Ecumenical Conversation on Syria”, waarbij ook dr. Arjan Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland,  aanwezig is. Ook hier staat de opvang van Syrische vluchtelingenbuiten de regio op de agenda.

Gezien de steeds slechter wordende situatie vragen wij u  om een ruimhartiger gebaar waar deze ramp om vraagt en daarom het aantal vluchtelingen uit Syrië niet ten laste te laten komen van het jaarlijkse quotum. Tegelijkertijd willen we er nogmaals bij u op aandringen om de Syrische gemeenschap in Nederland  hierbij te betrekken en op korte termijn hierover met hen in overleg te gaan.

Met hoogachting,

Harry Polak (Nederland Verbond voor Progressief Jodendom)

Klaas van der Kamp (Raad van Kerken in Nederland)

Driss el Boujoufi (Contactorgaan Moslims en Overheid)