Reacties op ‘Raven’

Er komen verschillende reacties binnen op het boek ‘Raven’. Sommige zijn heel summier, een waarderend of een corrigerend woord. Enkelen nemen een wat langere aanloop.

Naast de spontane reacties zijn er ook mensen gevraagd om vanuit hun eigen deskundigheid op een specifiek hoofdstuk te reageren. Hanneke Gelderblom (joods) heeft gereageerd op het eerste hoofdstuk. Bart Gijsbertsen (protestants theoloog) reageerde op het tweede hoofdstuk. Rasit Bal (moslim) schreef een tekst naar aanleiding van het derde hoofdstuk. En zo reageerden nog diverse andere mensen. In de loop van de komende weken komen de laatste teksten, waaronder die van de theologe Lisette van der Meijden en de rooms-katholieke kerkelijke bestuurder bisschop Hans van den Hende op deze website.

Als u zelf niet zo’n schrijver bent, maar het wel leuk vindt om een reactie te geven, kunt u zich aanmelden voor een ontmoeting op vrijdag 11 april 15.00 uur tot 17.00 uur in De Nieuwe Poort in Amsterdam (zie agendarubriek). U kunt zich daarvoor aanmelden via rvk@raadvankerken.nl.

Uit de spontaan ontvangen reacties voegen we ook teksten toe. Hieronder een reactie van Raimond Maris, lid van de doopsgezinde gemeente Arnhem. Hij gaat in op het eerste hoofdstuk, en geeft en passant ook een beschouwing over de titel: ‘Raven’. 

Met veel genoegen heb ik uw boek, gericht op een herwaardering van het Oude Testament ter hand genomen en meer dan dat, mij erin verdiept. Ja, ik hoor ook tot die groep Christenen, wier voorkeur uitgaat naar het NT. Ik ben lid van de Doopsgezinde Gemeente Arnhem en door die gemeente  ooit afgevaardigd naar de rvk-Arnhem ; maar dat is al een tijdje geleden.
 
Ik neem mij voor, mij aan de hand van het OT meer bezig te houden met de bewogen geschiedenis van het joodse volk.
 
Er is één punt waarmee ik moeite heb, en dat is de titel RAVEN. Ja, in de vertaling van 2004 ataat inderdaad : “Kijk naar de raven “. Ook in de vertaling van het Bijbelgenootschap van 1940 gaat het om raven.
 
Vast en zeker was de raaf een bekende verschijning in de tijd en in de streek waar Jezus predikte en rondtrok. Maar nu is dat héél anders: sinds ongeveer een eeuw komt de raaf als broedvogel niet meer voor in ons land; en buiten het broedseizoen wordt de raaf uiterst zelden waargenomen. In vogelboekjes wordt de raaf aangeduid als: zz  of zzz.; zeer zeldzaam dus.

Ik heb nog nooit een raaf gezien; ja, in de laatste jaren heeft men een aantal raven uitgezet, dus je zou ze nu wél kunnen zien, maar dat is toch niet echt. De Bijbeltekst zegt : “kijk naar de raven!”
Ik kijk, maar zelfs met een verrekijker: “ik zie geen raaf “, want die is  zzz.
 
Het kan niet de bedoeling van Lucas zijn om te verwijzen naar een vogelsoort die niemand kent, die niemand ooit gezien heeft… Als ik dit stukje naar zijn bedoeling zou duiden, zoe ik verwijzen, niet naar raven, maar naar mussen; die zijn overal, die kent ieder kind. En ik denk dat de goede Lucas daar best tevreden mee zou zijn.
 
Raimond Maris