Laatste Arme Krant

De werkgroep Arme Kant van Nederland / Eva moet helaas om financiële redenen per 1 juni 2014 de deuren sluiten. Na bijna 27 jaar komt er een einde aan deze vorm van interkerkelijke betrokkenheid bij de strijd tegen verarming en verrijking in Nederland. In de afzonderlijke kerken verdwijnt de aandacht niet en mogelijk komt er nog een nieuwe vorm van interkerkelijk werk op dit gebied. Maar voor de werkgroep in deze vorm valt het doek.

Zo begint het openingsartikel van het laatste nummer van ‘De Arme Krant van Nederland’, dat onlangs is verschenen. Het artikel laat in vogelvlucht de geschiedenis zien van de werkgroep. Het begon allemaal in 1987 met de landelijke conferentie ‘De arme kant van Nederland’. Het schokkende van die bijeenkomst was het nieuws dat armoede nooit helemaal weg geweest is in Nederland en zelfs als gevolg van de grote crisis van de jaren tachtig toenam. Er ontstond een werkgroep ‘Arme Kant’ die in diverse provincies vertakkingen kreeg.

Aan dit initiatief komt nu in deze vorm een einde. Op 16 mei is er een afscheidsbijeenkomst in de Bergkerk in Amersfoort. De algemeen secretaris van de Raad spreekt in een column in de uitgave over een pijnlijk moment. ‘Wrang, uitermate wrang, dat de werkgroep moet stoppen, juist nu de cijfers van de armoede stijgen. Volgens het CBS lag de armoede in 2010 nog op 7,4 procent, het cijfer steeg in 2011 naar 8,2 procent en in 2012 naar 9,4 procent. Juist op zo’n moment wordt ons armoedegeweten het zwijgen opgelegd. Geen geld meer. Overleden aan de kwaal die men zelf jarenlang probeerde te bestrijden: overleden aan armoede’.

De Raad van Kerken is in gesprek met onder meer Kerk in Actie en de directie van de Arme Kant om te onderzoeken of er een doorstart mogelijk is, waarbij de zorg en de betrokkenheid op de arme kant projectmatig toch een vervolg kan krijgen.