Flexibilisering

Drs. Piet Vergunst, hoofdredacteur van De Waarheidsvriend, schrijft in de wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond (Protestantse organisatie) over de biddag voor gewas en arbeid. Hij refereert daarbij aan de uitgave over flexibilisering van werk, die de Raad van Kerken onlangs heeft verspreid.

De biddag richt zich vanouds op ‘gewas en arbeid’, op onze levensomstandigheden en onze bestaanszekerheid. Enerzijds zien we dan een economie die weer opbloeit, die al twee jaar lang meer dan twee procent groei vertoont. Wie hierin geïnteresseerd is, weet dat het beter gaat met de export, met investeringen, met consumentenvertrouwen. Anderzijds leeft in ons land een op de negen kinderen in armoede. Nu is dat een volstrekt andere armoede dan in Jemen, Noord-oost-Nigeria of Zuid-Sudan. In Nederland geldt van deze kinderen dat ze op school gepest worden, omdat ze merkloze of tweedehands kleding dragen of omdat ze de voedselbank nodig hebben. Individuele armoede geldt niet het land als geheel.


Het is vooral de Raad van Kerken – los van de HGJB, die zich met zijn biddagmap op aandacht voor kinderen richt – die in ons land materiaal voor de biddag aanreikt. Voor nu ligt de focus op de flexibilisering van de arbeid, waarbij met name twintigers en dertigers met tijdelijke contracten leven moeten. De Raad constateert dat de vakbonden bijgedragen hebben aan de kloof tussen de generaties door te gemakkelijk mee te gaan in de veranderde regelgeving, ook omdat die flexibilisering niet de oudere generatie gold, die al lid was van de vakbond. Ons land kent 3,3 miljoen mensen met een tijdelijke baan. Er gaat voor mij wel een nieuwe wereld open als deze flexwerker in het materiaal van de Raad vergeleken wordt met de mier uit Spreuken 6, die in de zomer zijn voedsel gereedmaakt. En ik kijk met andere ogen naar de zendingsapostel Paulus, die vanwege zijn kunde als tentenmaker (Handelingen 18) met een ZZP’er vergeleken wordt.

Het is goed als de kerk zich buigt over de vragen van arbeid en zorg, van bestaanszekerheid en balans in het leven van mensen binnen en buiten de kerk. (….)


Juist op de biddag besef ik vooral dat kerk en overheid een eigen roeping hebben. Hoe goed het is dat de Raad van Kerken aandacht vraagt voor mensbeeld en relaties, voor zekerheid en solidariteit, voor ‘de erfenis van het sociaal darwinisme waarbij we eigenlijk geen verantwoordelijkheid nemen voor de zwakkeren’ – het lijkt me de taak van de (christelijke) politiek op te komen voor mensen in de knel en te komen tot concreet beleid. De biddag van de christenheid krijgt zo haar eigen betekenis, ook in het gebed voor de overheid, een gebed om wijsheid en rechtvaardigheid, om barmhartigheid en integriteit.


Om de uitgave over flexibilisering te lezen, klik hier. Voor toerustingsmateriaal bij de uitgave: klik hier.

Wie abonnee wil worden op De Waarheidsvriend, kan zich melden bij Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX APELDOORN.


In de uitgave van 8 maart is naast het volledige artikel van Vergunst (hierboven) ook een bijdrage te lezen van dr. J.A. van den Berg, algemeen directeur van de IZB; hij is aanwezig bij de zendingsconferentie van de Wereldraad van Kerken in Arusha (Tanzania). Hij verzorgt er een presentatie over het toerustingsprogramma van zijn organisatie binnen het thema van de conferentie ‘transforming discipleship’. Een kernvraag, zo legt hij uit, is de vraag wat er eigenlijk wordt getransformeerd. ‘Mijn eerste gedachte is en was: het gaat om de innerlijke vernieuwing van de gelovige’. (….) Christenen uit andere culturen hebben juist als eerste associatie dat het volgen van Jezus onze omgeving verandert door de invloed die wij daarop uitoefenen. Die lijn is zeer aansprekend in een cultuur waar veel armoede en onrecht heersen’.


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl