Bundel ‘Menselijke waardigheid’

Myrthe Lübbers, stagiaire bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene en studente Wereldreligies aan de KU Leuven, schreef een recensie over de op 5 mei verschenen bundel Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland. Het e-book is verschenen als uitgave van de Raad van Kerken in Nederland en In Vrijheid Verbonden. De redactie was in handen van Fred van Iersel en Bikram Lalbahadoersing. Hieronder een korte samenvatting van de recensie. Aan het eind van het artikel vindt u de link om de gehele recensie te downloaden.


“In de bundel Menselijke Waardigheid en Mensenrechten in Nederland leveren verschillende levensbeschouwelijke tradities in Nederland hun bijdrage. Daarbij staat centraal hoe iedere traditie zich oriënteert op menselijke waardigheid en hoe dit vervolgens vertaald wordt naar de betrokkenheid bij en de inzet voor mensenrechten. Naast het geven van dit overzicht heeft deze bundel vooral tot doel om een dialoog te starten en onderlinge samenwerking te stimuleren.

De bundel begint met een inleidend hoofdstuk over menselijke waardigheid en mensenrechten in het algemeen. Vervolgens komen de volgende tradities aan bod: jodendom, christendom, islam, humanisme, hindoeïsme en boeddhisme. Tot slot volgt nog een afsluitend hoofdstuk met daarin een reflectie op het geheel en op de stand van zaken in Nederland.

De bundel Menselijke Waardigheid en Mensenrechten in Nederland is al met al een mooi initiatief om diverse tradities de ruimte te geven voor eigen inbreng met betrekking tot de thema’s menselijke waardigheid en mensenrechten. Verschillende auteurs hebben hier op unieke wijze aan bijgedragen. Na het lezen van deze bundel kunnen de lezers op eigen initiatief de dialoog voortzetten, al dan niet door deel te nemen aan het verwachte symposium. Mijn adviespunt komt uiteindelijk neer op één punt: meer concretiseren. Zo zou ik het voor een vervolgversie prettig vinden om meer structuur te zien tussen de verschillende hoofdstukken met hier en daar een verduidelijking wat de auteur precies verstaat onder een bepaalde brede term en vanuit welke achtergrond deze persoon vertrekt. Eventueel zou de specifieke traditie van tevoren kort geschetst kunnen worden. Daarnaast zou ik het waardevol vinden als concrete handvatten voor interreligieuze dialoog worden uitgebreid. Daarbij kan meer gericht worden op het blijven stimuleren van interreligieuze dialoog op lokaal, kleinschalig en informeel niveau, waarbij tevens aangesloten wordt bij concrete contexten. Zodoende komen de thema’s menselijke waardigheid en mensenrechten meer tot leven en blijft het in beweging.”