Laat ons dan in U geloven

Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 

Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 

Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 

Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 

Want het is uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid. 

Opwekking 805 is een lied van Schrijvers voor gerechtigheid en afkomstig van het album “Licht aan”

Foto: Albin Hillert/WCC