Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwe website voor de Raad van Kerken
Na 16 jaar moest het er een keer van komen: Een nieuw jasje voor de website van de Raad. Was die jas in 2004 nog geheel nieuw en up-to-date, anno 2020 is het modebeeld veranderd. De site is daarom strakker vormgegeven dan voorheen en vooral meer gericht op de behoeften van bezoekers aan toerustingsmateriaal en andere specifieke informatie. Meer over opzet en indeling leest u hier. We hopen met de nieuwe ‘look’ weer even vooruit te kunnen. Neem vooral een kijkje en geef ons zo nodig feedback: rvk@raadvankerken.nl

Aankondigingen van plaatselijke en regionale activiteiten
Organiseert uw lokale of regionale raad van kerken een lezing of andere activiteit die voor een breed oecumenisch publiek interessant en toegankelijk is, laat die dan plaatsen op de pagina Actueel van de nieuwe website van de Raad. Uw bericht verschijnt dan, anders dan voorheen, niet meer onder ‘regionaal’ maar in de algemene agenda. Stuur uw persbericht samen met een aansprekende (rechtenvrije) afbeelding in hoge resolutie naar rvk@raadvankerken.nl

Duurzaamheid & Armoede
Op woensdag 11 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft de Raad in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt, met als titel ‘Duurzaamheid & Armoede’. De brochure zal begin februari verschijnen. Ontvangers van de serie Bezinning ontvangen de uitgave rond 7 februari in de brievenbus.    Dat we moeten verduurzamen, daarover zijn de meeste mensen het eens. Dat de kosten hiervoor in een welvarend land als Nederland onevenredig ten laste komen van mensen die niet de middelen hebben om hierin te investeren, is minder bekend. Een uitweg lijkt dat verduurzaming verbonden wordt met armoedebestrijding opdat gelijke kansen gecreëerd worden op verduurzaming. Voor kerken kan hier een bijzondere uitdaging liggen. Lees hier meer of bestel de brochure direct in de webshop van de Raad.  

Liturgie rond de sterfdag van Bonhoeffer en rond 5 mei
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer geëxecuteerd werd. Met het oog op zijn sterfdag op 9 april, tevens Witte Donderdag, heeft de projectgroep Vieren van de Raad, samen met de Roos van Culemborg, het boekje ‘Van horen zingen’ gemaakt. Daarin staan liturgische handreikingen om op Witte Donderdag aandacht te geven aan leven en werk van Bonhoeffer. Het bevat ook suggesties voor gemeentes en parochies die rond 5 mei een bevrijdingsmaaltijd willen organiseren in eigen dorp of stad.

Het boekje wordt begin februari meegezonden met het Oecumenische Bezinningsnummer over Duurzaamheid & Armoede (zie hierboven). Het is ook als pdf hier te downloaden. Op deze pagina vindt u ook ander (liturgisch) materiaal rond bijeenkomsten in het kader van 4 en 5 mei.

11 maart 2020: Dudoklezing met politici
Voorjaar 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De voorbereidingen hiervoor, zoals het ontwikkelen van verkiezingsprogramma’s, zijn gestart.
Met het oog hierop wil de Raad van Kerken graag met politici in dialoog en hun visie op de thema’s migratie en vluchtelingen horen. Daarom organiseert de werkgroep Vluchtelingen van de Raad, in samenwerking met de Haagse Gemeenschap van Kerken, een debatavond. Daarbij zullen zoveel mogelijk politieke partijen betrokken worden die momenteel in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Op deze avond zal de Raad in korte statements ook de eigen uitgangspunten naar voren brengen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 11 maart 2020, van 19.30 – 22.00 uur in Dudok, Hofweg 1a, Den Haag en is toegankelijk voor publiek. U kunt nu aanmelden: rvk@raadvankerken.nl

28 maart 2020: Bonhoeffer 75
Op zaterdag 28 maart vindt van 13.00 – 16.00 uur in de Grote Barbarakerk, Culemborg, de landelijke ontmoetingsdag Bonhoeffer 75 plaats. Deze dag vormt de afsluiting van een jaar lang spreken en reflecteren op de betekenis van het werk van Dietrich Bonhoeffer anno 2020, 75 jaar na zijn executie. Het programma op deze gevarieerde middag bestaat uit muziek, toneel, debat en andere bijdragen. De organisatie is in handen van De Roos van Culemborg. Voor meer informatie en opgave, klik hier.  

17 april 2020: Inspiratiedag Kerkproeverij
Na een succesvolle derde editie in september 2019 gaat Kerkproeverij in 2020 haar vierde jaar in. In het weekend van 10 en 11 oktober zullen weer vele parochies, gemeentes en andere geloofsgemeenschappen hun deuren openzetten om gasten van buiten te verwelkomen in hun viering of kerkdienst. De organisatie daarvan hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het draait bij Kerkproeverij vooral om de persoonlijke uitnodiging. Dat vraagt wel om een actief uitnodigingsbeleid.   Om plaatselijke kartrekkers, gangmakers, pastores en andere organisatoren behulpzaam te zijn bij de voorbereiding hierop vindt op vrijdag 17 april een landelijke inspiratiedag plaats. Die is in Mediagebouw M, de thuisbasis van KRO-NCRV aan de ’s Gravelandseweg 80 in Hilversum. Er zullen ook dit jaar weer verschillende workshops en bevlogen sprekers zijn om een goede start te maken.    Kerkproeverij is een gezamenlijke campagne van de Raad van Kerken, MissieNederland, Alpha Nederland en mediapartners KRO-NCRV en EO. U kunt hier meer lezen over de opzet en zich inschrijven voor de nieuwsbrief ‘Kerkproeverij 2020’.  

‘Dat wonderlijke kerkasiel’
Op 30 januari 2019 eindigde in de Haagse Bethelkapel een non-stop kerkdienst van 97 dagen, die als doel had een veilige plek te bieden aan het met uitzetting bedreigde gezin Tamrazyan. Precies een jaar later, op 30 januari 2020, vond op dezelfde plek de presentatie plaats van het boek ‘Dat wonderlijke kerkasiel’. Ds. Christien Crouwel nam namens de Raad van Kerken het boekje in ontvangst. Haar toespraak vindt u hier.
Het boek beschrijft allereerst de feiten en gebeurtenissen van dit kerkasiel, dat uiteindelijk eindigde met een kinderpardon. Daarnaast laat het boek zien wat ‘dit wonderlijke kerkasiel’ en de doorgaande viering deed met voorgangers en kerkgangers, en doordenkt wat kerk en theologie hiervan kunnen leren. In woorden en beelden roept het bovendien de saamhorigheid en sfeer in herinnering. Het is te bestellen bij uitgeverij Skandalon.  

In Christus en in Nederland – de lezingen
Tijdens de oecumenelezing op vrijdag 17 januari spraken Peter-Ben Smit, Mirella Klaver en Enis Odaci ieder vanuit een eigen invalshoek over het thema ‘identiteit’. Hun lezingen zijn terug te vinden op de archiefpagina van de website van de Raad.

Terugblik: 75 jaar vrijheid – Bijeenkomst met Prinses Beatrix en Jesse Klaver
Op 20 januari vond in Utrecht de tweejaarlijkse ontmoeting plaats van het interreligieuze platform In Vrijheid Verbonden met zijn beschermvrouwe, H.K.H. Prinses Beatrix. De bijeenkomst stond in het teken van 75 jaar Vrijheid. Hoofdspreker was dhr. Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer. Een impressie van de avond vindt u hier.