Quakers wijzen vredesplan van Trump af

Samen met diverse Britse mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties hebben de Britse Quakers alarm geslagen over het vredesplan van President Trump voor Israel en Palestina en verklaard dit plan af te wijzen. De Nederlandse Quakers scharen zich achter deze oproep, zo meldt Kees Nieuwerth, vice-voorzitter van de Raad en lid van de Quakers.

De verklaring luidt als volgt:

“Wij zien in dit vredesplan slechts verdere annexatie van de Palestijnse gebieden en de ontwrichtende invloeden daarvan. Het vernietigen van Palestijnse gebouwen en de ontheemding van complete gezinnen zal alleen maar toenemen. Het bemoeilijken van de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en de chronische verslechtering van de economie in de Palestijnse gebieden leidt – nu al – tot grote werkeloosheid en armoede.

Er is een groot risico dat het zogenaamde ‘vredesplan’ zal leiden tot de formele annexatie van nog meer Palestijns land, permanente Israëlische bezetting en het veronachtzamen van het Palestijnse collectieve recht op zelfbestemming. Dit zal de armoede en de polarisatie alleen maar doen toenemen.

Formele annexatie zou bovendien een ernstige inbreuk op de internationale rechtsorde inhouden met serieuze precedentwerking voor situaties elders in de wereld.

Palestijnen verliezen al voortdurend land door de annexatie van de Westelijke Jordaanoever, die stukje bij beetje plaatsvindt, waardoor zij noodgedwongen permanent afhankelijk zijn van hulpgelden, alhoewel hun land beschikt over voldoende natuurlijke hulpbronnen.

Een duurzame vrede voor Palestijnen en Israëli’s kan alleen maar gebouwd worden op de grondvesten van het internationaal recht. Wij zijn zeer bezorgd dat de basale mensenrechten en de bescherming van de burgerrechten van het Palestijnse volk nu nog meer in gevaar komen.

Wij herhalen daarom onze dringende oproep aan de Britse regering, volksvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties om – gezien de grondbeginselen van internationaal recht en rechtvaardigheid – op dit kritieke moment wettelijke en morele verantwoordelijkheid te nemen en de rechten van het Palestijnse volk te verdedigen. Het Verenigd Koninkrijk heeft herhaaldelijk verklaard dat annexatie van delen van de West Bank ‘in strijd zou zijn met internationaal recht, vredesinspanningen zou beschadigen en daarom niet weersproken zou mogen blijven’. Nu is het tijd voor het Verenigd Koninkrijk om te laten zien welke vorm een dergelijk protest krijgt en hoe het Verenigd Koninkrijk samenwerkt met andere staten om het Palestijnse volk te ondersteunen bij het verkrijgen van het fundamentele recht op zelfbeschikking.

Een weg naar duurzame vrede is mogelijk als we luisteren, leren en meer stemmen aan tafel uitnodigen. Vrede moet geworteld zijn in de erkenning van mensenrechten en de waardigheid van alle Palestijnen én Israëli’s en dient sterk verankerd te zijn in internationaal recht.”

De verklaring is ondertekend door de volgende organisaties:

 • ABCD Bethlehem
 • Care International UK
 • Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)
 • Christian Aid
 • Council for Arab-British Understanding (CAABU)
 • Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel – UK and Ireland (EAPPI UK and Ireland)
 • Embrace the Middle East
 • Friends of Birzeit University (FOBZU)
 • Friends of Nablus and the Surrounding Areas (FONSA)
 • Interpal
 • Lawyers for Palestinian Human Rights (LPHR)
 • Medical Aid for Palestinians (MAP)
 • Sabeel-Kairos UK
 • War on Want
 • Welfare Association
 • Religious Society of Friends (Quakers) in Britain