Pelgrimageteams

De pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede stond centraal in de plenaire bespreking van het Centraal Comité van de Wereldraad op maandag 18 juni. Dominee Mark McDonald uit Canada opende het gesprek door te wijzen op het feit dat de inheemse volkeren in Canada pelgrimeren en wandelen aanduiden als ‘leven’.

Bij onze pelgrimage gaat het dus ook om het herontdekken van wezenlijke aspecten van ons geloof: economische en ecologische gerechtigheid, gender gerechtigheid en menselijke waardigheid.

Dat komt heel duidelijk tot uiting in de bezoeken die ‘pilgrimage teams’ de afgelopen jaren brachten aan onder meer Israël/Palestina, Zuid-Sudan, Colombia, Nigeria en Korea. Zoals één van de deelnemers zei: ‘Wij zagen daar de wonden van Jezus weerspiegeld in de gewelddadige en onrechtvaardige behandeling van onze broeders en zusters’. Er werd ‘geluisterd naar God en naar Moeder Natuur’. In die situaties kwamen problemen rond landeigendom en voedselvoorziening, oorlogsgeweld en trauma, racisme en discriminatie, de pijnplekken van de Via Negativa naar voren.

Dus ook de uitdaging aan de kerken, lokaal en internationaal, om het geweld en onrecht in de wereld te transformeren tot een betere wereld! Een afgevaardigde uit Sri-Lanka stelde dus ook de vraag of die ‘teamvisits’ meer brengen dan alleen solidariteit (hoe goed bedoeld ook): brengen we ook brood, een dak boven het hoofd, het einde van een conflict, verzoening? Dat roept bij mij inderdaad de reactie op dat we voort moeten bouwen op één van de pijlers van de pelgrimage: de vruchten van de dialoog over Rechtvaardige Vrede.

In dat kader leerden we immers dat het ook gaat over werken aan vrede in de gemeenschap, vrede op de markt (economische gerechtigheid), vrede met de schepping (ecologische gerechtigheid) en vrede tussen de volken.

Kunnen wij in die geest vanuit de Nederlandse kerken niet zo’n pelgrimageteam naar Indonesië sturen?

Kees Nieuwerth

Foto: Aleshia Johnson van de Anglicaanse Kerk in Canada is één van de jongere deelnemers die in het Centraal Comité vertelde over haar deelname aan een pelgrimageteam

Eerdere stukken die over de Wereldraad zijn verschenen:

Voor een bijdrage van Joris Vercammen over patriarch Bartolomeus: klik hier

Voor een bijdrage van Karin van den Broeke over diaconaat: klik hier

Voor een impressie over geloofsvragen en theologie: klik hier

Voor achtergrond bij de theologie over de pelgrimage door Ioan Sauca; klik hier

Voor achtergrond bij de discussie over diaconaat: klik hier 

Voor een gesprek met Frank Chicane over Zuid-Afrika: klik hier

Voor een gesprek met Jan Jansen over het bisschopambt dat hij neerlegt: klik hier

Voor een pleidooi over inclusieve journalistiek van Philip Lee: klik hier