Viering 70 jaar Wereldraad van Kerken

Donderdag 23 augustus a.s. is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.

Er zijn 350 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad zo’n 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit belangrijke jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een feestelijke internationale (Engelstalige) viering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Donderdag 23 augustus, 16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam).

Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom (voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad) zijn beiden voorganger in deze viering.

U kunt zich aanmelden voor deze viering middels www.aanmelder.nl/70jaarwcc

Andere activiteiten die in het kader van dit jubileum worden georganiseerd:

–  Symposium georganiseerd door de Protestants Theologische Universiteit: 23 augustus, 11.00 uur in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aanmelden via fckuilboer@pthu.nl.

– Walk of Peace door Amsterdam. Deze start om 13.00 uur in de Hoftuin van de Protestantse Kerk te Amsterdam en eindigt rond 15.00 uur op de Dam. Een wandeling langs bijzondere plekken in Amsterdam. Deelnemers aan de wandeling die ook genodigd zijn voor de viering, zijn op tijd bij de Nieuwe Kerk. U kunt dus aan beide activiteiten meedoen. Meer informatie: klik hier. Aanmelden kan via raadvankerkenamsterdam@gmail.com

– De Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met de Protestants Theologische universiteit (PTHU) en Samen Kerk in Nederland (SKIN), organiseert voorafgaand aan 23 augustus: ON THE MOVE, A Youth Pilgrimage of justice and peace. Hiervoor zijn wij op zoek naar jongeren met ideeën over de kerk van de toekomst. Jongeren die meeleven in hun eigen geloofsgemeenschap en ook verder kijken dan hun eigen horizon. Van 19 tot en met 23 augustus 2018 vindt deze ‘pilgrimage’ plaats op een mooie kampeerlocatie in de bossen van Leusden. Met een groep van 50 jongeren, die ambassadeurs zijn van hun eigen kerk, willen we nadenken over thema’s die nu en voor de toekomst van de kerk spelen op weg naar vrede en gerechtigheid.