Impressie WCC

Ds. Arnold Temple van een Methodistische kerk in Sierre Leone stond wat hulpeloos bij de microfoon. De Zweedse voorzitter wilde de discussie afronden. En Arnold Temple was juist een betoog begonnen om te pleiten voor meer geloofsgesprekken in het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, vrijdag 15 juni in Geneve.

‘We zijn bezig met allerlei sociale vragen, maar de vragen van Geloof en Kerkorde schieten er bij in. Ze zijn aan het einde van de dag geagendeerd als we allemaal moe zijn’. Arnold Temple had wel een punt. De zaken van Faith and Order waren wel geagendeerd op de eerste dag van het Centraal Comité, liefst vijf mensen betraden het spreekgestoelte. Maar ze zetten eigenlijk allemaal onschuldig in.

Het begon met dr. Odair Pedroso Mateus, directeur van Faith and Order bij de Wereldraad, de man die er voor betaald wordt om bezig te zijn met de oecumenische geloofsvragen. Met de veelbelovende titel ‘Het doorbreken van grenzen: de zoektocht naar eenheid vandaag’ gaf hij een overzicht van wat er sinds 1951 zoal over eenheid en oecumene is gezegd.

Na hem kwam prof. dr. Theodora Issa van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Zij liet zien hoe het verlangen naar de eenheid op diverse plaatsen in de bijbel, vooral in het Nieuwe Testament, naar voren komt.

Vervolgens was de beurt aan metropoliet Gennadios die de geschiedenis van Faith and Order sinds 1912 in herinnering riep.

Toen kwam de huidige voorzitter van Faith and Order prof. dr. Susan Durber aan het woord over de huidige focuspunten van Faith and Order: The Church, Moral Discernment en Come and See.

Tenslotte was de beurt aan Marianne Ejdersten, hoofd communicatie, die liet zien hoe 300 boeken van Faith and Order nu digitaal toegankelijk zijn gemaakt. Het gaat om 120 kilo tekst, zoals ze zei.

Maar indruk op Arnold Temple maakte het niet. Waar zijn de dagen dat we iets hoorden van Faith and Order en met rode oortjes de teksten thuis in de eigen kerk aan de orde stelden, zei hij.

De paus komt

De meeste spanning kwam op de eerste dag op vanuit het besef dat paus Franciscus op de laatste dag van het Centraal Comité naar de Wereldraad komt, op 21 juni. Het tasje wat de bezoekers krijgen had zelfs de opdruk ‘Ecumenical Pilgrimage of Pope Francis and the World Council of Churches’, iets wat toch vrij uitzonderlijk is, dat je een gast de waarde van je samenkomst laat uitmaken.

Franciscus is overigens niet de eerste paus die de Wereldraad bezoekt. In de hal van het vergadercentrum zijn herinneringen aan twee eerdere pausbezoeken: paus Paulus VI liet een beeld achter en paus Johannes Paulus II gaf een stukje van een nieuwtestamentische codex.

Ejdersten maakte dan ook veel indruk met de opmerking dat 420 journalisten nadere informatie hebben gevraagd over het pausbezoek. En alle bezoekers van het Centraal Comité kregen te horen dat ze een speciale foto moesten laten maken, die ze bij hun naam zichtbaar om de nek moeten dragen om veiligheidsredenen voor de paus.

Olav

Nieuwtjes waren er overigens ook. Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal, heeft aangekondigd dat hij na tien jaar in 2020 terugtreedt en dus werd de procedure opgestart om een nieuw gezicht te zoeken voor de oecumenische wereldkoepel. De voorganger van Tveit, Samuel Kobia, was overigens in Genève aanwezig.

En er werd in het verhaal van Olav Fykse Tveit ter vergadering gespeculeerd op de assemblee die over drie jaar gehouden wordt. Wordt het gehouden in Duitsland (regio Baden) of in Kaapstad? De opmerking van de algemeen secretaris dat Europa wel weer eens aan de beurt is, maakte enkele kritische reacties los over de vraag of hij dat wel zo mocht zeggen. Tveit suggereerde een thema waarin het trefwoord ‘liefde’ is verwerkt. Ds. Karin van den Broeke, de Nederlandse afgevaardigde, sprak daar ter vergadering waardering voor uit. ‘Het is een woord dat ook voor seculiere mensen begrijpelijk is en dat is belangrijk, in ieder geval in een seculier land als het onze’. 

Er werd uitvoerig stilgestaan de eerste dag bij de ‘Green Village’, de verbouwing van het oecumenische centrum met een hotel en kantoorruimten, waardoor de inkomsten van de Wereldraad worden veiliggesteld en er ook pensioenen kunnen worden uitgekeerd aan medewerkers. Nieuw was dat de gebouwen niet A, B, C gaan heten, maar namen krijgen van plaatsen die in het klimaatdebat een rol hebben gespeeld: Kyoto, Stockholm, Rio, Montreal, Durban.

De leden van het Centraal Comité stemden in met de toetreding van twee nieuwe leden: the African Brotherhood Church en the Community of Baptist Churches in Central Africa. Het totaal aantal leden komt daarmee op 350.

Vanuit Nederland zijn aanwezig: ds. Karin van den Broeke (PKN), die inmiddels actief is tot in het Uitvoerend Comité van de Wereldraad, mgr. Joris Vercammen (OKKN), en verder Kees Nieuwerth (voorzitter projectgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede in Nederland), ds. Klaas van der Kamp (algemeen secretaris) en ook Hendro Munsterman was aanwezig (journalist voor het Nederlands Dagblad, die recent ook de oecumenelezing voor de Raad van Kerken verzorgde). Bij de Wereldraad werken enkele Nederlanders die ook aanwezig zijn: Caroline van der Veen, Rob van Drimmelen en Owe Boersma.

Foto’s:
1. Ds. Arnold Temple
2. Susan Durber in gesprek met Odair Pedroso Mateus
3. Hendro Munsterman, verslaggever voor het Nederlands Dagblad 
4. The Green Village
5. Ds. Petra Bosse-Huber (rechts) is zojuist oma geworden en deelt de foto’s ter vergadering
6. Mgr. Joris Vercammen en ds. Karin van den Broeke (PKN), respectievelijk lid van het Centraal Comité en van het Centraal Comité in combinatie met het Uitvoerend Comité