Hoopvolle zwarte donderdag

Mgr. Joris Vercammen is lid van het Centraal Comité van de Wereldraad en de Nederlandse afgevaardigde met de langste ervaring. Hoe kijkt hij naar het bezoek van de paus? Hieronder zijn tekst: 

Een ‘zwarte donderdag’ die hoop geeft!

Het applaus voor Agnes Aboum en de zorg van de Paus.

Agnes Aboum, de keniaanse moderator van het Centraal Comité van de Wereldraad, spreekt de paus toe. Ze dankt hem dat hij naar Genéve gekomen is als een medepelgrim. Samen de wonden van hen die te lijden hebben aanraken, samen het leven vieren dat Gods’ gave is, samen participeren in ‘transformatieve acties’ die recht en vrede brengen bij mensen die niet tot hun recht komen.

Mooie woorden die zeker wat te betekenen hebben, want de samenwerking tussen Vaticaan en Wereldraad is de laatste jaren zeker intenser geworden, en dat niet alleen met de Raad voor de Eenheid maar ook met andere Vaticaanse departementen. Zo gaat ze nog even door…en dan wijkt ze af van haar tekst…want het is ‘zwarte donderdag’.

Dat heeft niet met het bezoek van de Paus te maken maar alles met de actie van de Wereldraad die oproept om op donderdag zwart te dragen als protest tegen het geweld tegen vrouwen. we moeten opkomen voor de positie van vrouwen overal in de wereld. Want, weet je, voegt ze toe, als de inkt van de vredesverdragen zoals die door mannen worden onderhandeld is vlug opgedroogd en daarmee vaak ook de implementatie. Dan zijn het vrouwen die in vele lokale gemeenschappen het heft in handen nemen en bruggen bouwen. “Het is nu genoeg met dat geweld tegen vrouwen!” Ze spreekt met kracht en ze krijgt spontaan en oprecht applaus.

De Paus nodigt later in zijn speech uit om ons te laten uitdagen tot compassie door de schreeuw van hen die te lijden hebben. Ik denk aan de vrouwen waarover Agnes sprak. De paus spreekt ook een zorg uit: namelijk dat oecumene los zou gemaakt worden van verkondiging van het evangelie. Het enige wat we aan te bieden hebben is ‘de kennis van de Gods glorie zoals die oplicht in het gelaat van Jezus Christus’, haalt de paus de apostel Paulus aan (2 Kor. 4,6).

Daarom is het ons ook gegeven om bij hen te zijn die te lijden hebben want in de verbondenheid met hen vinden we ook elkaar en vinden God. Dat is de ervaring die de oecumene zuurstof geeft. Dat is ook concrete verkondiging die mensen uitnodigt om zelf ook naar God te gaan zoeken in hun eigen leven. De vrouwen waarover Agnes sprak zijn alvast een concrete uitnodiging voor dat soort van ‘oecumenische missie’!

+Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht.

Foto’s: Wereldraad van Kerken, Albin Hillert en Magnus Aronson

Andere teksten van het Centraal Comité:

Voor impressie van viering waarin paus de homilie verzorgde: klik hier

Voor een bijdrage van Joris Vercammen over patriarch Bartolomeus: klik hier

Voor een bijdrage van Karin van den Broeke over diaconaat: klik hier

Voor een bijdrage van Kees Nieuwerth over pelgrimsteams: klik hier

Voor een impressie over geloofsvragen en theologie: klik hier

Voor achtergrond bij de theologie over de pelgrimage door Ioan Sauca; klik hier

Voor achtergrond bij de discussie over diaconaat: klik hier 

Voor een gesprek met Frank Chicane over Zuid-Afrika: klik hier

Voor een gesprek met Jan Jansen over het bisschopambt dat hij neerlegt: klik hier

Voor een pleidooi over inclusieve journalistiek van Philip Lee: klik hier 

Voor een gesprek met vijf vrouwelijke bisschoppen: klik hier