Beraadsdag Vluchtelingen Welkom Hier

Op 12 november 2016 zal de jaarlijkse werkdag vluchtelingen van de Raad van Kerken Nederland gehouden worden in Amersfoort. Dit jaar is deze werkdag gecombineerd met de Welkom Hier manifestatie, die door Justice and Peace en Amersfoort Geeft Thuis is georganiseerd. U bent voor de gehele dag van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn!

In de ochtend zal de kerkelijke solidariteit voor en met vluchtelingen in Nederland centraal staan. Hier wordt invulling aan gegeven met workshops over o.a. de lokale rol van kerken en Europese ontwikkelingen op het gebied van asielbeleid. Aanmelden voor de workshops is noodzakelijk. De link naar het aanmeldformulier vindt u onderaan de mail. We sluiten de morgen af met een korte viering.

Het middagprogramma richt zich op een breder publiek met aandacht voor kerkelijke en andere maatschappelijke burgerinitiatieven in de regio Amersfoort. Tijdens een initiatievenmarkt kunnen bezoekers meer te weten komen over de vele activiteiten van kerken en burgerinitiatieven voor vluchtelingen en ongedocumenteerden, en zich tijdens het podiumprogramma laten inspireren door sprekers en performers die hun visie geven op de vluchtelingenthematiek. Als u ook met een initiatief aanwezig wilt zijn op de initiatievenmarkt, stuur dan een mailtje naar Sophie Schellens (s.schellens@justiceandpeace.nl) met meer informatie over uw initiatief. Uit de aanmeldingen zullen wij, indien nodig, een selectie maken van de vele diverse initiatieven die worden ondernomen.  

Meer informatie over het gehele programma volgt snel op www.welkomhier.nl.
Wij hopen van harte u te mogen begroeten!

Programma:
9.45-10.00 uur: inloop
10.00-10.15 opening
10.15-11.30: workshops (de 4 workshops worden tegelijkertijd gegeven)
11.30-12.00: afsluiting met korte viering
12.00-13.00 uur: lunch
13.00-17.00 uur: open programma Welkom Hier manifestatie

Er zijn in de ochtend vier verschillende workshops:
Workshop 1: Gesprek over de rol van kerken in de samenleving. Kerken doen veel voor en met vluchtelingen. Hoe kunnen kerken ook op een open manier de dialoog aangaan met de ontvangende samenleving?

Workshop 2: Highlights van EU ontwikkelingen op het gebied van migratie en asielzoekers. Er heeft zich heel wat afgespeeld in 2016, van de Turkije-deal tot het bouwen van hekken: we maken de balans op.

Workshop 3: Tweede Kamerverkiezingen 2017. Wat staat er op de agenda met betrekking tot vluchtelingen en ongedocumenteerden?

Workshop 4: Begeleiding en ondersteuning van personen zonder verblijfsvergunning (ook in land van bestemming). Op welke manieren kunnen we bijdragen aan de minder toegankelijke delen van de asielketen (zoals uitzetting)?

Om de workshops zo goed mogelijk te laten inspelen op wat er leeft bij de verscheidene Raden van Kerken vragen we deelnemers om al van tevoren kwesties aan te kaarten die zij graag besproken zien. Dat kan via het inschrijfformulier (link hier onder).

De Bergkerk verzorgt een lunch tussen 12:00 en 13:00 waarvoor een bijdrage gevraagd wordt van €7,50. Geef alstublieft in het inschrijfformulier aan of u hier ook gebruik van wilt maken.

U kunt zich aanmelden voor het ochtendprogramma door HIER te klikken.

Meer informatie:
Landelijke Raad van Kerken: www.raadvankerken.nl
Welkom Hier webpagina: www.welkomhier.nl
Justice and Peace Nederland: www.justiceandpeace.nl
Amersfoort Geeft Thuis: www.amersfoortgeeftthuis.nl

Samenvatting:
Zaterdag 12 november
Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2, Amersfoort
10 – 12 uur: Jaarlijkse beraadsdag vluchtelingen van de landelijke Raad van Kerken (op aanmelding)
13 – 17 uur: Manifestatie Welkom Hier – Open en toegang gratis
Met: markt met lokale en landelijke initiatieven voor en met vluchtelingen en podiumprogramma met sprekers en optredens.

Downloads:
Persbericht Justice and Peace

Foto: bergkerkamersfoort.nl.