Marienburg bij Knooppunt

De Mariënburg- vereniging heeft zich aangesloten bij het knooppunt ‘Kerken en armoede’. Ed Schreurs woonde als afgevaardigde vanuit de vereniging de ontmoeting bij op 3 oktober, waar het programma werd doorgenomen voor de presentatie van het armoedeonderzoek dat op 28 oktober wordt gepresenteerd in Utrecht. Mensen die de presentatie willen bijwonen kunnen zich opgeven via www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Gerard de Korte en René de Reuver zullen op 28 oktober het eerste exemplaar van het onderzoekrapport aanbieden aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. De bijeenkomst vindt plaats in de dienstenorganisatie van de PKN en duurt van 10.30 uur tot 13.15 uur.

Het knooppunt heeft onderzoek gedaan bij diaconieën naar materiële en immateriële, individuele en collectieve vormen van hulpverlening van plaatselijke kerken. Er wordt in dezen samengewerkt door diverse kerken en organisaties, zoals het Leger des Heils, de Remonstrantse Broederschap, de zogenaamde G-kerken, de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Raad van Kerken. Er zijn ook organisaties aangesloten zoals MissieNederland en nu dus de Mariënburgvereniging.

Het knooppunt heeft verder de lijnen uitgezet voor 2017. Daarin staan diverse regionale ontmoetingen centraal. Men wil verder toewerken naar een uitgave met gulden regels voor diaconaal handelen. Deze zou in de tweede helft van 2017 verder van de grond moeten komen en in 2018 naar buiten worden gebracht.

Voor programma presentatie armoederapport, klik hier

Foto: Peter de Bie overhandigt Ed Schreurs een exemplaar van de uitgave ‘Armoede troef’, die eerder vanuit het knooppunt verscheen.