Armoedeonderzoek 2016

Het is gelukt om met het nieuwe knooppunt ‘Kerken en armoede’ een nieuw onderzoeksrapport te maken over de armoede in Nederland. De cijfers en de interpretatie van ‘Armoede in Nederland 2016’ worden gepresenteerd op vrijdag 28 oktober 2016. Dit rapport geeft de re-sultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Een groot aantal kerkgenootschappen heeft met het onderzoek meegedaan.

Iedereen die de presentatie wil bijwonen, is hartelijk welkom. Bij de presentatie van het on-derzoek wordt u geïnformeerd over de resultaten. Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch en bisschopreferent voor Kerk en Samenleving Rooms-Katholieke Kerk in Nederland biedt het rapport aan aan staatssecretaris Jetta Klijnsma, samen met dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Er vindt daarna een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. Deze discussie, met inbreng van het publiek, zal gaan over de betekenis van hetgeen de kerken tegenkomen en het beleid dat kerken en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Ne-derland.

Tijd: Vrijdag 28 oktober, 10.30 – 13.15 uur.
Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht.
Kosten: De toegang is gratis.
Aanmelden: Aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 23 oktober 2016.
U kunt zich aanmelden bij: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek-presentatie

Volledigheidshalve geven we hieronder het programma weer:

Programma
10.30 – 11.00 uur: Inloop met thee en koffie
11.00 – 11.10 uur: Welkom door Carla van der Vlist, teamleider Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
11.10 – 11.30 uur: Presentatie van de onderzoeksresultaten door Hub Crijns, Presentatie van de onderzoeksresultaten door Hub Crijns, namens het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad betrokken bij de onderzoeksgroep
11.30 – 12.00 uur: Aanbieding van het rapport aan Jetta Klijnsma (staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid) door Gerard de Korte (bisschop van ‘s-Hertogenbosch en bisschop-referent voor Kerk en Samenleving, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland) en René de Reuver (scriba van de Protestantse Kerk in Nederland)
12.00 – 12.10 uur: Reactie van staatssecretaris Jetta Klijnsma op het rapport
12.10 – 12.20 uur: Intermezzo
12.20 – 13.10 uur: Stellingen, zaalinbreng en reacties van deskundigen uit politiek, kerk en plaatselijke diaconale organisaties
13.10 – 13.15 uur: Afsluiting
13.15 – 13.45 uur: Napraten en netwerken met een drankje, een snack en een broodje