Grote betekenis Laudato Si’

De encycliek Laudato Si’ heeft de ruimte om aan duurzaamheid belangrijk verbeterd. Tot die conclusie kwam een netwerkgroep vanuit de kerken, die zich bezighoudt met een jaarlijkse afstemming vanuit de Raad van Kerken rond ecologische vragen. Zowel in rooms-katholieke kring als ook daarbuiten heeft paus Franciscus met zijn tekst een belangrijke stimulans gegeven aan het groene denken.

Een bewijs van de breedte wordt onder meer geleverd door de studiebijeenkomst die dit najaar wordt georganiseerd door Oikos en MissieNederland over de encycliek. Ook de Konferentie van Katholieke Religieuzen (KNR) heeft Laudato Si’ op de agenda staan.

Het overleg dat één keer per jaar op uitnodiging van de Raad van Kerken plaatsvindt, wil proberen komend jaar de resultaten die bereikt zijn in Parijs verder interreligieus te verankeren. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om net voor 22 april, als de verdragen geratificeerd moeten zijn, tijdens een publiek moment stil te staan bij het belang van de verdragen van Parijs.

De vertegenwoordigers van verschillende kerken stelden vast dat de discussies over duurzame beleggingen nog onvoldoende in de kerken wordt gevoerd. De KNR zal een studiemiddag organiseren speciaal voor penningmeesters van kerkelijke organisaties en kerken om te proberen de problematiek nog scherper in beeld te brengen.