E-flits, mei 2016

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Beleving eucharistie / avondmaal
Bodytalk in de liturgie; de betekenis van de Lima-teksten; liturgie en liederen rond avondmaal / eucharistie; mystagogische werkvormen voor thuis. Dat zijn de thema’s in de workshops bij de ontmoeting over beleving eucharistie en avondmaal op 20 mei in de Bergkerk in Amersfoort. Iedereen is welkom. We komen bij elkaar van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Kom ook en doe ideeën op voor de bespreking in de eigen plaats. Opgave: rvk@raadvankerken.nl Voor meer informatie over het programma: klik hier

Vanaf Nederland zingt
Nederland Zingt besteedt op 7 mei als eerste aandacht aan de campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’. Daarna volgen er diverse andere programma’s, onder meer EO-Live op zaterdagavond en de televisiekerkdienst met Pinksteren op 15 mei. De opnames voor de tv-kerkdienst vinden al op 8 mei ’s ochtends plaats in de Maranathakerk in Eindhoven. Meer informatie: klik hier.

Late night seminar
Opwekking besteedt op 14 mei aandacht aan de situatie in Syrië en Irak. Tijdens een late night seminar vanaf 22.00 uur kunnen de tienduizenden bezoekers die nog niet naar bed willen kennis nemen van EO-opnames in Irak en Syrië en leden van de Syrisch-Orthodoxe Kerk zingen enkele liederen en vertellen over de situatie.

Amsterdam
De afsluiting van de campagne voor de kerken in Syrië en Irak vindt plaats op 4 juni ’s middags in de Syrisch-Orthodoxe Kerk, Keizersgracht, in Amsterdam. Kom ook en toon je betrokkenheid.

Collectieve verzekering
Vraag plaatselijke overheden een collectieve zorgverzekering af te sluiten voor de armste inwoners, zodat ze geen eigen risico hoeven te dragen. De kerken verenigd in het Knooppunt Kerken en Armoede steunen deze campagne. Plaatselijke raden kunnen het verzoek richten tot de griffie van hun gemeente en tot de diverse lokale politieke partijen.

Oecumenisch onthaal
Pastores uit plaatselijke kerken en parochies worden uitgenodigd om op vrijdag 17 juni ’s middags vanaf 13.00 uur mee te praten over de mogelijkheden voor oecumene plaatselijk en om tegelijk een kijkje te nemen achter de schermen van de oecumene in het landelijke kantoor. Er zijn gesprekspartners uit diverse kerken onder wie Pascal Huiting, rooms-katholiek pastor uit de Friese Zuidwesthoek. Opgave: rvk@raadvankerken.nl Programma: klik hier

Week van gebed
MissieNederland en Raad van Kerken bereiden het materiaal voor voor de Week van gebed in 2017. In mei zal bekend worden wat het thema is. Het staat in ieder geval in het kader van het jaar van de Reformatie. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen op de slotkapel in Wittenberg sloeg.

Kom in de kerk
De Raad van Kerken heeft een werkgroep gevormd, die het initiatief gaat uitwerken om in 2017 tot een ‘kom in de kerk’-zondag (zaterdag) te komen. Voorzitter is ds. Wim Altink. Leden zijn onder meer de anglicaan Ruan Crew (hij lanceerde het idee ooit in de plenaire Raad) en ds. Hans van Ark van het missionaire werk van de PKN.

Borgman
Prof. dr. Erik Borgman is de speciale gast van een open seminar over het thema ‘De ene seculier is de andere niet’. De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap gaat met Borgman in gesprek over zijn boek ‘Waar blijft de kerk’. Gasten zijn welkom. Opgave rvk@raadvankerken.nl; plaats: Raad van Kerken, Kon. Wilhelminalaan 5 te Amersfoort. Tijd: 30 september 13.30 uur tot 16.30 uur.

Beleidsplan
De plenaire Raad van Kerken heeft ingestemd met de opzet van een nieuw beleidsplan. De pelgrimage van gerechtigheid en vrede (thema van de Wereldraad van Kerken) staat daarin centraal. Achter de schermen wordt nu gewerkt aan een financiële onderbouwing en aan een detailuitwerking.


Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 9, no. 5, 2016 van de e-flits.