Duitsers ook kritisch

Net als ds. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk, heeft ook Heinrich Bedford-Strohm, raadsvoorzitter van de Evangelische Kirche in Duitsland gepleit voor een kernwapenvrije wereld. ‘Wij hebben vanuit ons christelijk geloof een opdracht tot verzoening en moeten daarom het probleem van de verspreiding van kernwapens openlijk ter discussie stellen’, aldus de Duitse kerkelijke leider.

Prof. dr. Bedford-Strohm maakt net als ds. Van den Broeke deel uit van een delegatie die Japan bezoekt in het kader van de herdenkingen in Hiroshima en Nagasaki. Zeventig jaar geleden vielen hier de eerste atoombommen en doodden duizenden mensen. Voor de Evangelische Persdienst heeft Bedford-Strohm een interview gegeven waarin hij ingaat op zijn motieven om Japan te bezoeken. Het gaat vooral over de gevaren indien atoomwapens ingezet worden.

‘Het thema van de kernwapens wordt onderschat’, meent de Duitser. ‘Bijna niemand schijnt zich nog te realiseren dat er veel kernwapens in Duitsland liggen. Indien conflicten zich toespitsen, kan een dergelijke voorraad tot levensgevaarlijke stappen leiden’.

Doel van de reis naar Japan is voor Bedford-Strohm dat het aantal atoomwapens in de wereld wordt gereduceerd. Alleen al van Russen en Amerikanen staan er nog steeds zo’n 7000 kernwapens tegenover elkaar, klaar om te worden ingezet. ‘Atoomwapens inzetten is niet verenigbaar met het christelijk geloof’, zegt de EKD-voorzitter, ‘wij christenen moeten een duidelijk nee laten horen’.

Op de vraag of het uiteindelijke doel van Bedford-Strohm de totale uitbanning van de atoomwapens is, antwoordt hij bevestigend. ‘De kerken van de wereld willen een openbaar teken geven en er bij hun eigen landen op aandringen’. Net als ds. Karin van den Broeke beweegt Bedford-Strohm zich niet helemaal in het pacifistische kamp, want hij bevestigt dat de inzet van geweld in landen als Irak nodig kan zijn als laatste middel om erger te voorkomen. ‘Niet alleen radicale pacifisten kunnen zich beroepen op Jezus van Nazareth. Dat kunnen ook mensen die zeggen, dat je mensen moet beschermen’.

De reis naar Japan past in het bredere kader van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, waar de kerken die lid zijn van de Wereldraad zich voor inzetten. De kerken in Nederland organiseren in datzelfde kader op 20 september een Walk of Peace in Den Haag. Ds. Karin van den Broeke legt tijdens haar bezoek aan de Japanse gastheren en gastvrouwen uit hoe de vredespelgrimage in Den Haag solidair is met de inzet voor vrede die spreekt uit de herdenkingen in Japan. 

Voor eerder bericht over de verklaring van ds. Karin van den Broeke in het Nederlands Dagblad, klik hier