Jubileumboek: Waakvlam van de Geest!

De Raad van Kerken als waakvlam van de Geest.

40 jaar Raad van Kerken vraagt om geschiedschrijving! Die gaat er dan ook komen. Een groot aantal auteurs die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Raad hebben hun schouders gezet onder dit karwei. Met recht kan er van ‘karwei’ gesproken worden, omdat er onderzoek is gedaan in tientallen meters archief! Daarmee komt een heel scala van activiteiten, gesprekken, discussies, kerkendagen en nog veel meer aan de orde. De Raad groeide vanaf 1968 uit tot een ontmoetingsgebeuren van kerken die in getuigenis en dienst gestalte gaven aan de gemeenschap van kerken. Daarin kwamen zowel de geloofsvragen, de vragen van ambt, sacramenten en kerkvisie aan de orde als de gezamenlijke dienst aan de samenleving, vanouds de twee lijnen van de oecumene.
Duidelijk blijkt dat de Raad in een breed netwerk staat van het geheel van regionale en lokale raden van kerken, kerken, internationale oecumenische organen, politieke en maatschappelijke organisaties alsmede van organisaties van andere religies en levensbeschouwingen.

Allereerst geeft Herman Noordegraaf een algemeen overzicht van de geschiedenis van de Raad. Daarna volgen specifieke bijdragen te weten:

  • Geloven en kerkelijke gemeenschap (Ton van Eijk en Martien Brinkman),
  • vieren (Henk van Waveren en Evert de Jong),
  • internationale zaken (Greetje Witte-Rang en Piet Terhal),
  • sociale vragen (Herman Noordegraaf),
  • dienst (Hans Vermeer),
  • interreligieuze ontmoeting (Gé Speelman en Karel Steenbrink),
  • gender, vrouw in kerk en samenleving (Ans Brandsma en Jeanette Deenik-Moolhuizen),
  • lokale en provinciale oecumene (Geert van Dartel),
  • de band met de internationale oecumene (Marius van Leeuwen),
  • de Raad van Kerken en zending en missie (Alle Hoekema).

In deze bijdragen doen de auteurs verslag van wat geprobeerd en wat bereikt werd, van wat mislukte of wat nog op de rails staat.
Het boek eindigt met een hoopvol toekomstperspectief van Anton Houtepen, dat ook uit de titel spreekt: de Raad als Waakvlam van de Geest!
De bundel zal voorts interviews bevatten met de voormalige algemeen secretarissen Herman Fiolet en Ineke Bakker, met oud-voorzitter Dick Mulder en met mgr. Ernst, die jarenlang vice-voorzitter was. Voorts is een kort portret opgenomen van wijlen dominee Wim van der Zee
De presentatie van het boek vindt plaats op de jubileumviering.

Anton Houtepen, Herman Noordegraaf, Mijnke Bosman (red.), Waakvlam van de Geest – 40 jaar Raad van Kerken in Nederland, Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, omvang ongeveer 200 pp. Prijs ca. € 19,90.
Te verkrijgen op de jubileumviering op 21 juni. Daarna bij de Raad van Kerken en in de boekhandel.

Herman Noordegraaf