Raad doet suggestie voor contact met moslimgemeenschap

Lokale en regionale raden en anderen vragen de landelijke Raad van Kerken wat op dit moment een goede reactie is op de Wilders-film. In antwoord op dergelijke vragen geeft de Raad in overweging om contact te zoeken met de moslimgemeenschap in eigen stad, dorp of buurt. Ook wordt geadviseerd om de plaatselijke gemeenten en parochies toenadering te laten zoeken tot aanhangers van andere religies.

Het is van belang dat de kerken en godsdiensten elkaar weten te vinden. Op het moment dat er directe aanleiding is om een zichtbaar publiek gebaar te maken zijn de contacten dan al vertrouwd. De Raad zelf zegt met een verklaring te komen op het moment dat de film Fitna verschijnt.

Het is bekend dat verschillende raden de voorgestelde weg al hebben ingeslagen. In Apeldoorn bijvoorbeeld waren vrijdag 7 maart zo’n twintig protestanten en katholieken aanwezig in een plaatselijke moskee. Initiatiefnemer Rob Granberg en Martijn van de Waal, voorzitter van het Beraad van Kerken in Apeldoorn, spraken voorafgaand aan het vrijdagavondgebed de Turkse gelovigen toe. Volgens het verslag in de Stentor werd het gebaar zeer gewaardeerd. De moskeegangers applaudisseerden en zowel voorzitter Yusuf Peker van het Turks Islamitisch Cultureel Centrum als imam Adem Bebek spraken uit de contacten graag uit te bouwen.

De Utrechtse Raad van Kerken heeft nu al een visie gegeven op de film en de Raad ter plaatse zocht de publiciteit met een open brief gericht aan de moskeeën in de Domstad. Daarin distantieert de Raad zich van de toon die tot nu toe in de publiciteit rond de film wordt aangeslagen. De Utrechtse Raad noemt ook de mogelijkheid voor de leden van de kerken om hun visie te verwoorden naar de moslimgemeenschap of naar individuele moslims.

Zie ook het initiatief en oproep van een werkgroep in Zutphen/Warnsveld: klik hier