Viering 40 jaar Raad van Kerken

Het feest begint al op zondag 15 juni wanneer in de vier uitersten van het land – Groningen, Noord-Holland, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg – een estafette van lokale raden van kerken van start gaat met een oecumenische viering. Vervolgens gaat de estafette via elke dag vier andere plaatsen naar Utrecht, waar op zaterdag 21 juni de feestelijke slotviering plaatsvindt. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zullen telkens minstens vier lokale raden van kerken een activiteit of viering organiseren en zo het stokje doorgeven naar Utrecht. Op de website van de Raad zullen liturgiesuggesties komen, zodat ook andere lokale raden van kerken, gemeenten en parochies het feest kunnen meevieren, tussen 15 en 21 juni 2008. Alle lokale raden zijn uitgenodigd om op eigen wijze in de week voor de 21e het feest mee te vieren.

Intussen wordt al hard gewerkt aan een prachtig boek waarin de geschiedenis van de afgelopen veertig jaar beschreven wordt. Wat stond de werkers van het eerste uur voor ogen, welke idealen hadden zij, wat is ervan terechtgekomen en hoe kijken we nu aan tegen de toekomst van de oecumenische beweging? Dat zijn vragen die aan de orde komen. Het boek zal gepresenteerd worden op een symposium, waar sprekers uit binnen- en buitenland hun visie zullen geven op de toekomst van de oecumene.

Natuurlijk zal er aan het eind van de middag een mooie oecumenische viering gehouden worden. Oecumenische ‘tophits’ uit de afgelopen jaren zullen niet ontbreken. Ook zullen de lokale raden die aan de estafette hebben meegedaan er een plaats krijgen.

En omdat de Utrechtse stedelijke raad van kerken op die dag ook precies veertig jaar bestaat, gaat het feest nog door tot in de late uurtjes. In de Utrechtse binnenstad zullen tal van kerken open zijn en een eigen programma bieden. Kortom, een jubileumfeest om nu vast in de agenda te zetten!