persbericht voorzitter Raad van Kerken in Nederland

Henk van Hout nieuwe voorzitter Raad van Kerken in Nederland

Amersfoort – 13 juni 2007

De Raad van Kerken in Nederland heeft vandaag drs. H.J. (Henk) van Hout verkozen tot zijn nieuwe voorzitter. Van Hout volgt per 1 oktober dr. A.H.C. van Eijk op, die het voorzitterschap van de Raad de afgelopen acht jaar bekleedde.

Henk van Hout (56) is rooms-katholiek en studeerde theologie in Amsterdam en Utrecht. Momenteel is hij als directeur van Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Van 1985 tot 2001 was hij werkzaam bij het bisdom Rotterdam, onder andere als directeur van het Diocesaan Pastoraal Centrum. Van 1976 tot 1985 was Van Hout algemeen secretaris van de St. Willibrord Vereniging, de voorloper van de huidige Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Van Hout was al eerder bij de Raad van Kerken in Nederland betrokken. In zijn functie bij de Willibrord Vereniging was hij tevens secretaris van de Sectie Oecumenische Actie van de Raad. Van Hout heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder meer over kerkopbouw en oecumenisch pastoraat.

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsverband van zeventien kerkgenootschappen. Door ontmoeting en dialoog willen zij de onderlinge samenwerking en gemeenschap versterken. Daarnaast treden de lidkerken in de Raad gezamenlijk op ten dienste van de samenleving, onder meer in contacten met de overheid en maatschappelijke en religieuze organisaties.