Vredesweek

Rik Bronkhorst schreef gedachten bij de vredesweek. Een column.

Eigenlijk zijn wij, christenen en moslims, halfbroers en zusters van elkaar. Bijbel en Koran zijn duidelijk hierover: Aartsvader Abraham/Ibrahim sliep met Sara en zij baarde Isaak in de lijn van Joden en Christen. Abraham/Ibrahim sliep ook met Hadjar en zij baarde hem eveneens een zoon Ismael. Zo staat het in de Koran. In de Bijbel staan de namen anders geschreven: Hagar en haar zoon Ismaël. Maar het zijn dezelfde personen!

Abraham/Ibrahim vroeg God goed voor Hagar en haar kind Ismaël te zorgen. God beloofde Abraham/Ibrahim dat te doen, toen hij hen achterliet in een dorre vallei in Arabië. Ligt daar, in dat feit, de kiem van onbegrip tussen moslims en christenen? Hagar/Hadja heeft gebeden en zie God opende een bron aan de voeten van Ismaël/Ismael. Ligt daar voor ons allen de kans op vrede als letterlijke bron van leven? Omdat wij, moslims en christenen halfbroers en halfzusters zijn met een gezamenlijk aartsvader?

Wij zijn eeuwen verder. De wereldpolitiek heeft uit diverse motieven gedaan wat er is gedaan. De gevolgen zijn de kweekvijver van haat culminerend in geweld. Vredelievende moslims noemen ons: “De mensen van Het Boek.” Ik hoor daar respect in. Maar belangrijker is te leven en te werken in de leer van Jezus (Isa genaamd in de Koran). Zijn boodschap: “De vrede na te volgen.” Isa, vrede zij met hem, zó staat het letterlijk in de Koran. Dienen wij dan niet naar zijn vredesboodschap te handelen, zonder aanzien des persoon? Moslims en christenen? De basis tussen mensen is toch onderlinge verdraagzaamheid en respect voor ieders overtuiging? Het wonder luidt als dàt gebeurt: “Vrede zij met u allen!”Rik Bronkhorst geeft als columnist zijn eigen mening.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl