Kerken en corona

De corona-crisis beheerst alle terreinen van het sociale en maatschappelijke leven. Ook de kerken zoeken naar wegen om zich tot deze crisis te verhouden.

Basisregels extra belangrijk

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een advies opgesteld voor de 31 aangesloten kerkgenootschappen naar aanleiding van de extra maatregelen van het kabinet ingaande 6 november om de verspreiding van het COVID-19-virus af te remmen. >>