Kerken en corona

De corona-crisis beheerst alle terreinen van het sociale en maatschappelijke leven. Ook de kerken zoeken naar wegen om zich tot deze crisis te verhouden.