Corona en de kerken

Verscheidene lidkerken van de Raad hebben richtlijnen gegeven hoe om te gaan met het coronavirus. De kerken doen dat om tegemoet te komen aan de vragen die in vele parochies en gemeenten leven. Parochies en gemeenten willen graag weten hoe zij om moeten gaan met het virus, vooral in verband met het schudden van handen, de viering van het Heilig Avondmaal en bezoekwerk.

In dit bericht wordt verwezen naar de verschillende bronnen op de websites van de lidkerken. Mocht daar aanleiding tot zijn, dan wordt dit bericht aangevuld met nadere informatie.

De richtlijnen rond het coronavirus van de Protestantse Kerk in Nederland.

Verder is er de maatregel vanwege het coronavirus van de Nederlandse bisschoppen op de website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

De maatregel die de Oud-Katholieke Kerk op de website heeft gepubliceerd.

Ook de trans-Europese divisie van het Kerkgenootschap der Zevende-dag Adventisten plaatste een bericht met een advies.

Informatie met een factsheet over corona en de kerken is ook te vinden op de website van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Verdere algemene informatie kunt u vinden op de website van het RIVM