Corona

De corona-crisis beheerst alle terreinen van het sociale en maatschappelijke leven. Ook de kerken zoeken naar wegen om zich tot deze crisis te verhouden. In deze rubriek leest u hierover meer.

Een gewonde wereld dienen

De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome gaven samen een document uit waarin zij pleiten voor een oecumenisch en een interreligieus antwoord op de coronapandemie. >>