Corona

De corona-crisis beheerst alle terreinen van het sociale en maatschappelijke leven. Ook de kerken zoeken naar wegen om zich tot deze crisis te verhouden. In deze rubriek leest u hierover meer.

Interreligieuze dag van gebed

In de Utrechtse St. Catharinakathedraal kwamen donderdagavond 15 mei vijftien mensen samen om in stilte te bidden. Ieder kwartier luisterden ze naar een korte lezing uit verschillende godsdienstige stromingen: teksten uit de heilige schriften van joden, christenen en moslims. >>