Askruisje bij het Ministerie van defensie

Op 17 februari, aswoensdag, trokken een kleine dertig gelovigen uit de protestantse en katholieke kerken in een stille processie naar het Ministerie van Defensie aan de Kalvermarkt.

De processie begon in de Kapel Antonius van Padua waar een gebedsdienst plaatsvond met het askruisje, teken van boete en inkeer. De processie eindigde later met een korte afsluiting van de gebedsdienst in de Duitse kerk, bij de Benedictijnen. 

Aangekomen bij het Ministerie markeerde abt Gerard Mathijsen OSB het gebouw met de meegebrachte as. Daarop schreven anderen met houtskool oproepen tot ommekeer op het gebouw en op de stoep ervoor. De teksten hadden betrekking op de nieuwe generatie kernwapens die vanaf 2022 in Nederland gestationeerd dreigen te worden en riepen op tot het komen tot een kernwapenvrije wereld en om al het geld en talent dat nu aan kernwapens wordt besteed, in te zetten voor het afremmen van klimaatverandering en behoud van de schepping.

Initiatiefnemer van deze processie was het Jeanette Noëlhuis, een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Onder de deelnemers waren ook leden van werk- en beraadgroepen van de Raad van Kerken in Nederland. 

Vorig jaar heeft de Raad van Kerken er opnieuw formeel bij de regering op aangedrongen om niet mee te werken aan vernieuwing van kernwapens. Daarover sprak de Raad zich ook al in de jaren zeventig uit.

‘Mijn schilt en de betrouwen’

De politie had geëist dat de stille wake niet bij de ingang op Het Plein, maar aan de andere zijde van het gebouw van Defensie zou zijn. Een blik naar boven liet zien wat er in grote gouden letters op de gevel staat: “Mijn schilt en de betrouwen sijt Ghij o Godt mijn Heer.” Een vers uit ons volkslied, dat uitdrukkelijk de Bijbel herhaalt, waarin beleden wordt dat God onze Heer is, geen ander. Dat God voor ons zal vechten, geen ander. Het ministerie van Defensie in een gebouw met deze gevel… dat vraagt om theologische discussie.