In hoop, geloof en liefde

O God, voor wie niets onmogelijk is, 
hoor ons gebed voor onze wereld, voor allen die nu, in welke vorm dan ook, in nood verkeren; 
voor landen met geweld verdeeld, bidden wij hen menselijke liefde en zorg toe, gepaard met uw genade om tot een vredige verbinding te mogen komen; 
voor ons hier in eigen land, op vele plekken verdeeld, wantrouwend, onzeker, wanhopig, uitgeput, opstandig … 
bidden wij om troost, nieuwe inzichten, moed, kracht en vertrouwen. 

O barmhartige God, zegen alle wereldleiders met (zelf)inzicht en wijsheid, dat zij integer, dienstbaar en herderlijk hun leiderschap toepassen. 

Wij bidden voor alle gelovigen wereldwijd: dat wij telkens weer in herinnering blijven brengen hoe wonderbaarlijk uw onvoorwaardelijke liefde is, en, dat wij u en uw liefde in elk mens blijven herkennen. Dat mensen zich door ons gehoord, gezien en gerespecteerd mogen voelen. 

Zegen onze gedachten en harten, dat wij door onze woorden en in onze concrete daden, uw Woord waarmaken. 
Geef dat wij in volledige overgave onze levens aan u toevertrouwen, O God, overtuigd dat u ons weer door de woestijn van deze tijd veilig thuis zult brengen. 

In dankbaarheid bidden wij voor allen die ons voorgegaan zijn in hoop, geloof en liefde; voor hun levens en gaven die ons blijven inspireren. 

Moge de vrede van Christus met en in ons wonen, en door ons naar allen met wie wij in aanraking komen: 
Die vrede, die alle verstand te boven gaat; ja, die alle verstand, misstand, misverstand, toestand, weerstand, opstand en afstand te boven gaat! 
Amen. 

Teresa Takken, religieuze, geestelijk verzorger, Oud-Katholieke lector

Foto: Marcelo Schneider / WCC