Interreligieuze dag van gebed

In de Utrechtse St. Catharinakathedraal kwamen donderdagavond 15 mei vijftien mensen samen om in stilte te bidden. Ieder kwartier luisterden ze naar een korte lezing uit verschillende godsdienstige stromingen: teksten uit de heilige schriften van joden, christenen en moslims. 

Ze gaven gehoor aan het initiatief van het Hoge Comité voor menselijke broederschap en de oproep van Paus Franciscus aan alle gelovigen van alle religies en mensen van goede wil om zich geestelijk te verenigen op donderdag 14 mei in een Dag van gebed, vasten en werken van naastenliefde, om God te smeken om de mensheid te helpen bij het overwinnen van de pandemie die veroorzaakt wordt door het coronavirus. “Wij zullen verenigd zijn in het beleven van de universele waarden van gebed, vasten en daden van naastenliefde als een getuigenis van de grootsheid van het geloof in God die verdeelde harten verenigt en de menselijke ziel verheft” (Document over de Menselijke Broederschap voor de Wereldvrede en het samenleven ). Paus Franciscus: “Dit is zeker geen tijd voor onverschilligheid, egoïsme en verdeeldheid, want de hele wereld lijdt en moet zich verenigen om de pandemie het hoofd te bieden” (vgl. Paus Franciscus, Urbi et Orbi, paasboodschap van 12 april 2020).

Anton Smits, afgevaardigde in de Nederlandse katholieke contactraad voor interreligieuze dialoog namens het bisdom Den Bosch, stuurde een gebed toe aan zijn partners in de dialoog. Smits: “Moge God ons in staat stellen om deze ziekte te beheersen, de zieken bij te staan en troost te bieden aan hen die lijden.  Dat wij de moed niet verliezen en onze hoop op Hem vestigen. Dat wij door deze pandemie mogen groeien in broederschap, respect en samenwerking”. 

Welzijn van allen

Ook Focolare beleefde de dag mee. Internationaal voorzitster Maria Voce van de Focolarebeweging noemde de coronapandemie ‘een aansporing om niet het welzijn van de een of de ander, niet het belang van de ene of de andere partij, maar het welzijn van allen na te streven’.

In onder meer Rotterdam, Haarlem, Eindhoven, Nijmegen, Leeuwarden en Zwolle kwamen er gisteren kleine interreligieuze groepjes bijeen, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, om samen vorm te geven aan de dag van gebed, vasten en naastenliefde. Maar de meeste mensen baden thuis, alleen en in stilte.

Berry van Oers